Izložba “Rešetke nisu prepreke”

Izložba “Rešetke nisu prepreke”

U galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva otvorena je 17. travnja 2018. izložba “Rešetke nisu prepreke”. Izložbom je predstavljen istoimeni projekt koji su 2015. godine pokrenuli Udruga RODA i Studij dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a koji je bio usmjeren problemima roditelja i djece čiji se roditelji nalaze u nekima od hrvatskih zatvora i kaznionica.

Projekt je baziran na metodama participativnog dizajna, a za cilj je imao razvoj održivog modela financiranja susreta djece i njihovih roditelja koji su u zatvoru. Na izložbi se predstavljaju prototipovi predmeta čija prodaja će omogućiti financiranje putovanja djece u posjet roditeljima. Istovremeno je prikazan i proces njihova nastajanja kroz zajednički rad zatvorenica, studenata dizajna i njihovih mentora.

Ova tematika naslanja se na temu zaštite prava djece čiji su roditelji u zatvoru i kojom se Ured pravobraniteljice za djecu kontinuirano bavi. Stoga je na otvaranju izložbe bila i zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika.