Javna rasprava u MOBMS-u o pomoći obitelji u riziku

Javna rasprava u MOBMS-u o pomoći obitelji u riziku

Obitelj_u_rizikuU Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 10. studenoga 2011. održana je Javna rasprava “Definicija odgovornog roditeljstva, mjere rane pomoći u suočavanju s čimbenicima rizika i prijedlozi novih preventivno-savjetodavnih oblika pomoći obitelji u riziku” u kojoj su sudjelovale pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić i njezina savjetnica Davorka Osmak-Franjić.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je, u svrhu provedbe mjera iz područja Osnaživanje obitelji, Nacionalne strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012. godine (NN 98/09), mjere: 1. Izraditi plan osposobljavanja za odgovorno roditeljstvo i promicati njegovu provedbu u svakodnevnom životu, mjere 2. Osiguravanje novih preventivno- savjetodavnih oblika pomoći obitelji u riziku te mjere 3. Definirati mjere  rane pomoći u suočavanju s čimbenicima rizika, osnovalo Stručnu radnu skupinu za definiranje odgovornog roditeljstva, mjera rane pomoći u suočavanju s čimbenicima rizika i izradu prijedloga novih preventivno-savjetodavnih oblika pomoći obitelji u riziku te koordinira njezinim radom.

Budući da je Stručna skupina izradila radni materijal “Definicija odgovornog roditeljstva, mjere rane pomoći u suočavanju s čimbenicima rizika i prijedlozi novih preventivno-savjetodavnih oblika pomoći obitelji u riziku”, sukladno zaprimljenim očitovanjima nadležnih tijela državne uprave, udruga i znanstvenih i stručnih institucija, otvorena je javna rasprava.

Prema najavi ravnatelja Uprave za obitelj Zdenka Žunića, sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, Javna rasprava će se provoditi i putem web stranice Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, obiteljskih centara i regionalnih info-centara za mlade kroz sljedećih 15 dana.

Sudjelujući u raspravi, pravobraniteljica za djecu posebno je istaknula problem nedovoljne dostupnosti stručnjaka koji pružaju savjetodavne oblike pomoći obiteljima u potrebi i riziku te nedostatak “škola za roditelje”. Podržala je potrebu uvođenja nove mjere obiteljsko-pravne zaštite, koja bi se mogla izricati prije mjere oduzimanja roditeljima prava da žive s djecom i odgajaju ih, a koja bi uključivala intenzivan boravak stručnjaka u obitelji u kriznom periodu njezinog funkcioniranja, na što je pravobraniteljica za djecu u svojim javnim istupima i u komunikaciji sa stručnjacima već ukazivala. Istaknula je važnost promocije zajedničke roditeljske skrbi od strane stručnjaka koji rade s roditeljima i potrebu uspostavljanja bolje međusobne suradnje institucija uključenih u rad s djecom i roditeljima, što je do sada uočeno kao nedostatak. Podržala je inicijativu usmjerenu pružanju sveobuhvatne pomoći i podrške roditeljima u izvršavanju roditeljske uloge, sukladno definiciji i određenju odgovornog roditeljstva.