Javni natječaj za prijam u državnu službu

Pravobraniteljica za djecu raspisala je 16. prosinca javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto voditelja informatičkih poslova i poslova pisarnice u Uredu pravobraniteljice za djecu u Zagrebu.

 

Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama 18. prosinca 2013. Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Pravobranitelj za djecu, Nikole Tesle 10, 10 000 Zagreb, s naznakom „za Javni natječaj za prijam u državnu službu“.

Uvjeti natječaja objavljeni su ovdje.