Kako do učinkovitije zaštite djece u digitalnom okruženju

Kako do učinkovitije zaštite djece u digitalnom okruženju

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević organizirala je 13. prosinca 2022.  sastanak pod nazivom “Zaštita djece u digitalnom okruženju – uvid u mjere i aktivnosti”, okupivši u Maloj kući dječjih prava pri svome Uredu predstavnike brojnih ministarstava i državnih agencija koji su važni dionici u ostvarivanju prava djece.

Prije više od godinu dana u tom je prostoru predstavljen Opći komentar br. 25 (2021.) o pravima djece u odnosu na  digitalno okruženje, UN-ovog Odbora za prava djeteta, te obveze država članica Konvencije o pravima djeteta koje proizlaze iz toga dokumenta. U međuvremenu je donesen Nacionalni plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2026. godine, kao i Akcijski plan za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2022.-2024., dio kojih je i Sustavna potpora za djecu u digitalnom okruženju. Stoga je pravobraniteljica pozvala predstavnike državnih tijela kako bi razmijenili informacije o mjerama i aktivnostima koje se, u okviru njihovih resora i područja djelovanja u ovom trenutku poduzimaju za zaštitu prava i interesa djece u digitalnom okruženju.

Tom je prilikom državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin Vuksanović izvijestila o aktivnostima MUP-a i Ravnateljstva policije u području otkrivanja kaznenih djela počinjenih na štetu djece putem interneta, s posebnim naglaskom na zaštiti djece od kaznenih djela seksualnog nasilja i iskorištavanja putem interneta, koja su u porastu. Više informacija o aktivnostima i projektima usmjerenim na pružanje podrške žrtvama, o NENO Alarmu koji pomaže u pronalaženju nestale djece, o međunarodnoj suradnji u pronalaženju anonimne djece zlostavljanja putem Interpolove baze snimki, te o različitim digitalnim alatima za zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja, iznijela je voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji Anita Matijević. Istaknuvši iznimnu važnost informiranja i provođenja preventivnih programa za djecu, i to još od predškolske dobi, apelirala je na sve sudionike sastanka da dijele informacije o policijskoj aplikaciji Red Button, koja omogućuje brzu i anonimnu prijavu nasilja i nezakonitih sadržaja na internetu.

Zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dr. sc. Ivana Pavić Šimetin upozorila je na to da različiti oblici nasilja putem interneta, među ostalim, dovode i do teškoća mentalnog zdravlja, što se dodatno pogoršalo u vrijeme pandemije. Rekla je kako je uočen izraziti porast hospitalizacija djece zbog problema mentalnog zdravlja čiji se broj udvostručio u odnosu na predpandemijske godine, te je naglasila koliko je važno raditi na prevenciji te da djeca mogu i prije izraženijih teškoća dobiti odgovarajuću pomoć od školskog psihologa ili liječnika. Pravobraniteljica je istaknula da su dodatni problem i nedostatni kapaciteti u psihijatrijskim bolnicama za primjereno liječenje djece te nedostatak dječjih psihijatara, na što je već više puta upozorila Ministarstvo zdravstva i pozvala na što hitnije rješavanje tog problema. Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać navela je kako je važno o svim ovim pitanjima educirati i ravnatelje i stručne suradnike, ali i razrednike, kako bi znali na odgovarajući način razgovarati s učenicima i pružiti im podršku.

O različitim aspektima rizika i izazova za djecu u digitalnom svijetu govorile su i predstavnice Ministarstva kulture i medija, Agencije za elektroničke medije, Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva zdravstva, te Hrvatske agencije za mrežne djelatnosti HAKOM. Svi sudionici sastanka suglasili su se kako su iznimno važne edukacije o prevenciji nasilja, te aktivnije uključivanje odgojno-obrazovnog sustava u provođenje prevencijskih programa. Osim o rizicima za djecu u digitalnom okruženju, o kojima ni stručna ni šira javnost još nije dovoljno osviještena, izvijestili su i o različitim projektima razvoja medijske pismenosti i digitalne sigurnosti, te vrijednim programima za djecu, učitelje i roditelje.

Nažalost, na sastanku nije bilo predstavnika Ministarstva znanosti obrazovanja, ni Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, koji su ključni za ostvarivanje preventivnih programa za zaštitu djece u ovom području, kroz odgojno-obrazovni sustav i u suradnji s organizacijama civilnog društva.

Sastanak je pokazao da se u različitim resorima dosta toga poduzima i radi u vezi sa zaštitom prava djece u digitalnom okruženju, prevencijom, smanjivanjem rizika za djecu, zaštitom od nasilja, te pružanjem pomoći žrtvama u oporavku od nasilja, ali nedostaje razmjena informacija, suradnja i koordinacija djelovanja. Zaključujući skup, savjetnica pravobraniteljice za djecu Ana Babić navela je kako će poziv na suradnju i koordinaciju među resorima biti jedan od važnih zaključaka koji će s ovoga sastanka biti upućen nadležnim ministarstvima, kako bi se potaknula učinkovitija zaštita prava i interesa djece u digitalnom okruženju.