Kako spriječiti nasilje među mladima

Kako spriječiti nasilje među mladima
mobms.nasiljeMinistarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti organiziralo je 15. travnja 2009. okrugli stol “Nasilje među mladima – kako ga spriječiti”. Uvodna izlaganja održali su potpredsjednica Vlade RH i ministrica MOBMS-a Jadranka Kosor, dr. sc. Renata Franc s Instituta društvenih znanosti “Ivo Pilar”, prof. dr. sc. Antonija Žižak s Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta i mr.sc. Ivana Milas Klarić s Pravnog fakulteta u Zagrebu. U radu skupa sudjelovala je pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić.

Potpredsjednica Vlade J. Kosor izvijestila je o zakonodavnom okviru i propisima koji se odnose na zaštitu od nasilja te o provođenju mjera iz Nacionalnog plana aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine. Navela je da je 27 mjera provedeno u cijelosti, 81 je u provedbi, dok dvije nije bilo moguće provesti. Upozorila je da je Zakon o savjetima mladih donesen 2007., ali da još uvijek brojne županije, gradovi i općine nisu uspostavile savjete mladih na terenu. Zasad su savjeti mladih osnovani u 11 županija, 35 gradova i 34 općine. Istaknula je nužnost prevencije nasilničkih ponašanja te navela da je u 2008. godini broj takvih djela među mladima u dobi od  15 do 29 godina porastao za 46%.

U raspravi, u kojoj je sudjelovala i pravobraniteljica Mila Jelavić, prevencija je isticana kao osnovni način suzbijanja nasilja, navedeni su i neki primjeri dobre prakse, kao što su UNICEF-ova mreža škola bez nasilja, produženi stručni postupak i drugi. Također je naglašena važnost uloge i odgovornosti roditelja te nužnost davanja veće potpore roditeljima kako bi se mogli i znali nositi s brojnim izazovima u odgoju djece.