Kampanja uz Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece – 19. studenoga

Kampanja uz Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece – 19. studenoga

Dan 19. studenoga već dugi niz godina obilježava se u mnogim zemljama kao Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece, na inicijativu UN-ove partnerske organizacije Women’s World Summit Foundation – WWSF. Ured pravobraniteljice za djecu pridružio se toj inicijativi još 2007. godine, aktivnim poticanjem obilježavanja toga dana u institucijama i organizacijama koje rade s djecom i za djecu. WWSF je tijekom godina nadogradio i proširio ovu aktivnost u svjetsku kampanju pod nazivom “19 dana aktivizma za prevenciju nasilja nad djecom i mladima” koja je usmjerena na razvoj prevencijske kulture te nudi 19 tema ili područja u kojima su najizraženiji rizici od zlostavljanja i zanemarivanja djece.

Kako bi potaknuo profesionalce koji rade s djecom i aktiviste za dječja prava da s djecom provode stručno utemeljene edukativne i zagovaračke akcije, WWSF je i ove godine objavio priručnik pod naslovom “19 Days of activism for prevention of violence against children and youth 1-19 November”. On sadržava ključne informacije, podsjetnik na članke Konvencije o pravima djeteta i druge povezane dokumente, upućuje na korisne izvore te pruža obilje ideja i poticaja za rad s djecom i mladima na prevenciji svih vrsta nasilja nad djecom. Vodeća tema za 2019. godinu je sprečavanje diskriminacije djece na temelju zdravstvenoga stanja. Priručnik je dostupan na poveznici: https://19days.woman.ch/images/Prevention_Kit/2019_prevention_kit_en.pdf.

Pravobraniteljica za djecu pridružuje se kampanji te poziva sve nastavnike, odgojitelje i voditelje aktivnosti s djecom da različitim aktivnostima pridonesu izgradnji nulte tolerancije prema nasilju nad djecom, u skladu s krilaticom: Nema opravdanog nasilja nad djecom. Svako nasilje nad djecom može se spriječiti.

Ovogodišnja kampanja u cijelom svijetu protječe u znaku obilježavanja 30. godišnjice UN-ove Konvencije o pravima djeteta, koja će se navršiti 20. studenoga 2019. i koja se zrcali u brojnim aktivnostima Ureda pravobraniteljice za djecu održanim i planiranim u posljednjem kvartalu 2019. godine. Organizirani su posjeti institucijama u kojima borave djeca, potaknuti su stručni sastanci i rasprave o brojnim pitanjima zaštite prava djece, a posebno djece s problemima u ponašanju smještene u domovima za odgoj.

Središnja aktivnost obilježavanja 30. obljetnice Konvencije o pravima djeteta bit će svečano događanje u Hrvatskome saboru 20. studenoga 2019., na kojem će sudjelovati djeca iz cijele Hrvatske, a koje zajedno organiziraju pravobraniteljica za djecu, Savez društava Naša djeca Hrvatske i UNICEF-ov ured za Hrvatsku. U događaju će aktivno sudjelovati svi članovi Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu i govoriti o važnosti dječje participacije, odnosno prava na sudjelovanje. Djeca iz drugih organizacija predstavit će još desetak drugih područja zaštite prava djece.

Proteklih godina Ured pravobraniteljice za djecu provodi participativni projekt u kojem poziva po jednu srednju umjetničku školu na suradnju u izradi godišnjeg kalendara o dječjim pravima. Ove godine, u partnerstvu sa Školom primijenjene umjetnosti i dizajna u Osijeku, priprema se zajednički kalendar u povodu 30 godina Konvencije o pravima djeteta, koji kroz učeničke radove izražava osobni dječji doživljaj pojedinih prava. Na poziv pravobraniteljice i ponuđen okvirni prijedlog pod naslovom “Osloni se na dječja prava”, učenici ŠPUD Osijek ispričali su vlastitu priču o Konvenciji o pravima djeteta, iskrenu i emotivnu, koja ponajviše reflektira najsnažniju djetetovu potrebu – za prihvaćanjem i ljubavlju.

Kalendar sadržava više tema koje su izravno povezane s prevencijom zlostavljanja i zanemarivanja djece. Vjerujemo da će i ovo naše izdanje, koje ćemo dostaviti brojnim institucijama i organizacijama koje se bave djecom i dječjim pravima, približiti djeci temeljnu ideju i razumijevanje prava djeteta.

Brojni učenički radovi nastali u ovoj suradnji, uključujući kalendar te oslikane majice, torbe i druge predmete sa zaštitnim znakom 30 godina Konvencije o pravima djeteta, bit će prikazani na izložbi u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Osijeku. Svečano otvaranje izložbe “Osloni se na dječja prava” u Osijeku 28. studenoga 2019., uz prigodni učenički program, bit će još jedna prigoda u kojoj će pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević obilježiti ovu važnu obljetnicu u društvu s djecom i mladima te uz njihovo kreativno sudjelovanje.