Konferencija o modernizaciji zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka

Konferencija o modernizaciji zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka

U Hrvatskome saboru 26. siječnja 2017. održana je konferencija “Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka – nove ovlasti i veće odgovornosti”, u organizaciji Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP), u sklopu kampanje kojom je obilježen Europski dan zaštite osobnih podataka 28. siječnja.

Naglasak na Konferenciji bio je na informiranju o novom zakonodavnom okviru o zaštiti osobnih podataka – Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), koja će se primjenjivati izravno u svim državama članicama EU od 25. svibnja 2018.

U uvodnom govoru ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka Anto Rajkovača naglasio je važnost međuinstitucionalne suradnje u razdoblju prilagodbe na novi zakonodavni okvir. Mirella Rašić iz predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj iznijela je novitete koje donosi Opća uredba i istaknula da je njezin cilj stvoriti ujednačenu razinu zaštite podataka u Europskoj uniji.

Doc. dr. sc. Marko Jurić predstavio je europsko i nacionalno zakonodavstvo o zaštiti osobnih podataka od njegovog nastajanja do danas. O novim ovlastima i odgovornostima koje proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka govorila je načelnica Službe za međunarodnu suradnju, EU i pravne poslove AZOP-a Sanja Silaj Zeman.
Nikola Protrka s Visoke policijske škole govorio je o kriminalizaciji osobnih podataka i opasnostima koje prijete na internetu i društvenim mrežama, a iznio je i statističke podatke o broju kaznenih djela u području zaštite osobnih podataka.

Promjene su predviđene i u području zaštite djece. Tako će djeca moći koristiti određene internetske usluge i servise za koje je potrebno dati osobne podatke isključivo uz pristanak roditelja, a dobna granica za korištenje tih servisa bit će između 13 i 16 godina, što će ubuduće države članice morati odrediti u svojem zakonodavstvu.
Konferenciji su prisustvovale i pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić te njezina savjetnica Mirna Slaviček Pešut. (Foto: azop.hr)