Konferencija o podršci žrtvama kaznenih djela

Konferencija o podršci žrtvama kaznenih djela

U okviru projekta “Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela”, koji provodi Hrvatski pravni centar u partnerstvu s Ministarstvom pravosuđa i Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, u Zagrebu je 22. i 23. rujna 2016. održana konferencija: “Žrtve kaznenih djela – unapređenje sustava zaštite kroz individualiziranu procjenu potreba”. Na konferenciji su predstavljeni noviji reformski zahvati poduzeti u cilju jačanja procesnih prava i položaja žrtve kaznenih djela u kaznenim postupcima, sukladno zahtjevima Direktive 2012/29EU EU parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela.

Istaknuto je kako Direktiva nameće obvezu cjelovite individualne procjene potreba žrtava te pružanja podrške neovisno o tome sudjeluje li žrtva u sudskom postupku ili ne. Također je upozoreno kako bi bolje rješenje, od najavljenih izmjena Zakona o kaznenom postupku, bilo donošenje posebnog zakona koji bi regulirao sva prava žrtava protupravnih radnji, uključujući i prekršajna djela te istovremeno pružio na jednom mjestu sveobuhvatni i detaljni uvid u prava, način i mjere za provedbu pružanja podrške i zaštite prava svih žrtava.

Predstavljeni su i rezultati istraživanja koje je 2016. proveo Odjel za podršku žrtvama i svjedocima na Županijskom sudu u Vukovaru, čiji je cilj bio dobiti sveobuhvatan i sistematiziran uvid u prava i položaj žrtve kaznenih djela u hrvatskom pravnom sustavu. Istraživanje je pokazalo niz problema vezanih uz sustav podrške od kojih su glavni nekoordiniranost službi, tijela i organizacija koje pružaju podršku žrtvama, nedostatak izobrazbe i sustavne edukacije o pravima i potrebama žrtava, nepostojanje međuresorne suradnje i sustavne razmjene informacija te praćenja žrtve prije, za vrijeme i poslije sudskih postupaka.

Na konferenciji su sudjelovali domaći i strani pravni stručnjaci, predstavnici domaćih i stranih organizacija civilnog društva te predstavnici službi, organizacija i tijela koje pružaju ili sudjeluju u pružanju potpore žrtvama kaznenih i prekršajnih djela. Skup je pratila i savjetnica pravobraniteljice za djecu Gordana Filipović.