Konferencija o rodnoj ravnopravnosti

Konferencija o rodnoj ravnopravnosti

Konferencija28veljaceU Hrvatskom saboru 28. veljače 2013. Održana je konferencija “Postizanje rodne ravnopravnosti: izgradnja ženskog savezništva u politici i civilnom društvu”.Skup su organizirali Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora u suradnji s CESI – Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje te Srednjoeuropskom mrežom jednakosti spolova, a uz potporu Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država.

 

Cilj konferencije bio je razmotriti ekonomski, socijalni i politički položaj žena u krizi te nove strategije suradnje između žena u političkim strankama i civilnom društvu. Posebna gošća bila je bivša zastupnica u Kongresu SAD-a Connie Morella.

Kroz dva panel-izlaganja “Status žena u krizi: izazovi političkom, ekonomskom i socijalnom razvoju” i “Možemo li zajedno: suradničke strategije u politici i civilnom društvu” i raspravu pokušalo se odgovoriti na pitanja: Jesu li žene najveće žrtve krize, je li kriza unazadila emancipaciju žena, kako je utjecala na društvene servise važne ženama, je li smanjila sudjelovanje žena u politici i civilnom društvu, kao i mogu li politika i civilno društvo raditi zajedno, mogu li žene surađivati mimo stranačke pripadnosti i koji su primjeri dobre prakse u suradnji žena. Panelistice su bile zastupnice u Hrvatskom saboru i predstavnice ženskih  udruga i organizacija.

Na konferenciji je sudjelovala i zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika koja je iz perspektive Pravobraniteljstva za djecu naglasila kako je neosporna visoka korelacija između utjecaja krize na žene i njihova položaja u društvu na život djece, njihovo odrastanje i u konačnici ostvarenje dječjih prava. Isto tako, u promišljanju što je potrebno da stvari budu bolje naglasila je važnost najranijeg odgoja i djevojčica i dječaka za rodnu ravnopravnost, za političku i građansku kulturu i asertivnost u zastupanju svojih ljudskih prava te da to treba započeti još u vrtiću. (Foto: www.prs.hr)