Konferencija o Zajedničkom memorandumu o socijalnom uključivanju (JIM) Hrvatske

Konferencija o Zajedničkom memorandumu o socijalnom uključivanju (JIM) Hrvatske

eu.zvjezdeU Zagrebu je 31. ožujka 2009. održana Treća konferencija o nastavku aktivnosti i provedbi mjera Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju (JIM) Republike Hrvatske. Skup su organizirali Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi te Opća uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti Europske komisije.

Na Konferenciji je predstavljen Nacionalni provedbeni plan za razdoblje 2009. – 2010. te je raspravljano o prioritetima provedbe za navedeno razdoblje. Rad skupa pratila je savjetnica pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović.

U drugom dijelu Konferencije raspravljalo se o prioritetnim izazovima u upravljanju nastavkom provedbe JIM procesa. Naglašena je potreba primjene pristupa „odozgo prema dolje“ i „odozdo prema gore“ u unapređivanju provedbe preostalih reformi u području socijalnog uključivanja i socijalne zaštite te razvijanja učinkovitih mehanizama praćenja i evaluacije provedbe JIM-a.

Također su predstavljeni primjeri dobre prakse upravljanja reformama u područjima socijalnog uključivanja i socijalne zaštite iz država članica Europske unije.