Konferencija o zaštiti djece bez pratnje u Hrvatskoj

U Zagrebu je, u organizaciji Centra za nestalu i zlostavljanu djecu (CZND) 24. listopada 2018. održana Nacionalna konferencija “Život djece bez pratnje u Hrvatskoj – (ne)vidljivi, (ne)zbrinuti, (ne)sigurni?”. Na završnoj konferenciji projekta, koji Centar za nestalu i zlostavljanu djecu provodi u partnerstvu s Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave i Domom za odgoj djece i mladeži Osijek te u suradnji s Predstavništvom UNHCR-a u Hrvatskoj, uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sudjelovali su stručnjaci iz raznih organizacija koje su usmjerene na rad s djecom bez pratnje.

Na konferenciji je sudjelovala i pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević, koja je govorila na samom otvaranju skupa i tom prilikom ukazala na probleme koje je u zbrinjavanju djece bez pratnje uočio Ured pravobranitelja za djecu. Upozorila je da sustav nije dovoljno spreman za pružanje odgovarajuće podrške i pomoći djetetu koje se bez pratnje roditelja zatekne u Hrvatskoj.

Predstavnica CNZD-a Dubravka Marušić predstavila je rezultate projekta, uključujući i videospot “U njihovim cipelama”. Skup je pratila i savjetnica pravobraniteljice za djecu Gordana Filipović.