Konferencija “Nasilje? Ne, hvala!”

Konferencija “Nasilje? Ne, hvala!”

nasilje-konferencija-14U Osijeku je 12. rujna 2014., u organizaciji PRONI centra i u suradnji s Volonterskim centrom Osijek, Mirovnom grupom mladih “Dunav” iz Vukovara, Koordinacijom udruga mladih iz Siska i Centra za socijalnu skrb Sisak, održana konferencija u okviru projekta “Nasilje? Ne, hvala!”. Cilj konferencije, kao završne aktivnosti istoimenog projekta, bio je promovirati prevenciju nasilja među mladima kroz njihovo aktivno sudjelovanje, kao i podići razinu javne svijesti o zlouporabama i nasilju među mladima te važnosti promoviranja pozitivnih vrijednosti.

 

Projekt se provodio s mladima u tri županije uz pomoć i podršku navedenih organizacija, obuhvatio je niz aktivnosti obrazovnog karaktera u srednjim školama i organizacijama civilnog društva, aktivnosti podrške mladima kroz volonterstvo, multimedijalni aktivizam, kulturu i umjetnost, a predviđa i daljnji nastavak javne kampanje putem javnih nastupa mladih u Osijeku, Vukovaru i Sisku te prezentacije nastalih jinglova i TV spotova u medijima. Ostvaren je uz potporu Europske unije kroz program IPA 2010. – Potpora naporima organizacija civilnog društva za prevenciju nasilja među mladima i djecom te za njegovanje volonterstva među mladima, sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade RH te međufinanciran sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Skup su pozdravili predstavnici PRONI centra te Vladinog ureda za udruge. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici institucija i udruga koje se bave prevencijom nasilja te brojni mladi iz tri županije koji su svojim kreativnim tematskim radovima pridonijeli provođenju projekta. Prikazani su i neki od uradaka kao što su dramska predstava sudionika projekta, jingl, videoprikaz dramske predstave “Megabajt”, plesno glazbene, likovne i druge izvedbe sudionika projekta te videoprikaz multimedijalne predstave “Govoriš li jezikom ljubavi”.

Na otvaranju konferencije bila je i savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović.