Konferencija “Podrškom do škole za sve”

Konferencija “Podrškom do škole za sve”
idemkonf2U Zagrebu je 8. lipnja 2009. održana konferencija “Podrškom do škole za sve”, kao završna aktivnost projekta “Timovi stručne podrške (MST) u razvoju referalnih centara za edukacijsko uključivanje djece s teškoćama u razvoju”. U radu konferencije sudjelovali su predstavnici nadležnih ministarstava i institucija, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, suradnici na projektu dr. Kathryn Underwood sa Sveučilišta Ryerson u Torontu te, kao gosti predavači, studenti doktorskog programa Studija invaliditeta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Tom prilikom predavanje je održala i savjetnica pravobraniteljice za djecu Tanja Opačak.

Navedeni projekt odobren je od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, a financira se sredstvima Svjetske banke u okviru programa “Inovacije i učenje”. Cilj projekta je osigurati stručnu podršku školama u obrazovanju djece s teškoćama i provjeriti njegove učinke. Na konferenciji su o rezultatima svog rada govorili koordinatori škola, članovi stručnog tima (MST-a), asistenti u nastavi i roditelji djece s teškoćama uključene u redovne škole.

Skupu su prisustvovali brojni predstavnici osnovnih škola iz Zagreba i drugih hrvatskih gradova, koordinatori za teškoće i učitelji svih  osnovnih škola u kojima se provodi projekt te škola u kojima djeluju asistenti u nastavi i osobni asistenti.

Skup je pobudio veliki interes  za iskustva u primjeni nekih oblika podrške predviđenih zakonskom regulativom kao što su stručni tim podrške, koordinator za teškoće, asistent u nastavi, supervizija i slično, budući da upravo predstoji donošenje pravilnika o školovanju djece s teškoćama u razvoju, temeljem novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama.