Konferencija “Psihologija – mediji – etika” u Poreču

Od 1. do 4. listopada 2008. u Poreču je održana 16. godišnja konferencija hrvatskih psihologa “Psihologija – mediji – etika”. Organizatori konferencije bili su Hrvatsko psihološko društvo i Društvo psihologa Istre – Associazione psicologi dell’Istria, a suorganizatori Hrvatsko novinarsko društvo, Hrvatska psihološka komora i Društvo psihologa Virovitičko-podravske županije. Izlaganja na skupu održale su i pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić i njezina zamjenica Maja Gabelica Šupljika.

 

Pravobraniteljica M. Jelavić održala je pozvano predavanje “Ugrožavanje dječjih prava u medijima, pogled iz Ureda pravobraniteljice za djecu”, a. Maja Gabelica Šupljika također pozvano predavanje “Zašto je važno da djeca budu medijski pismena” te je bila izlagač na Okruglom stolu Sekcije za predškolsku psihologiju “Predškolsko dijete u zagrljaju medija”.

Glavna tema konferencije bila je podijeljena je na nekoliko podtema: Etika pomažućih profesija i njezin image u medijima; Utjecaj medija na javnost; Mediji i društveno osjetljive teme; Svijest i odgovornost za utjecaj medija; Internet kao medij; Odgoj za medije; Mediji i suicidi; Krizne situacije – mediji i psihologija. Održani su simpoziji “Zatvorski sustav – mediji – psihologija” i “Seks, laži i mediji”.

Konferencija je uključivala inozemna znanja i iskustava, domaće snage iz područja psihologije i medija te brojne rasprave i donošenje zaključaka i preporuka. 

Inozemni stručnjci Lisa Blackman s Goldsmiths Sveučilišta u Londonu, Blandine Kriegel, predsjednica francuskog Visokog vladinog savjeta za integracije i Roal Ulrichsen, predsjednik Europske federacije društava psihologa (EFPA), iznijeli su teorijska znanja i praktična iskustva zapadnoeuropskih zemalja i otvorili prostor intedisciplinarnoj suradnji na ovom području.

Više od 90 domaćih stručnjaka iz područja psihologije, novinarstva i medija, izlagali su kroz predavanja, radionice i okrugle stolove. Među njima su bili psiholozi i sveučilišni profesori Dean Ajduković, Marina Ajduković, Lidija Arambašić, Jasenka Pregrad, zatim stručnjaci i djelatnici iz područja medija Mirjana Grbeša, Nada Zgrabljić-Rotar, Ivan Salečić, Tatjana Aćimović, novinari Inoslav Bešker, Sanja Modrić, Nataša Škaričić, Darja Marjanović, Nikola Kristić, Zdenko Duka (predsjednik HND-a), Vladimir Lulić (tajnik HND-a), predstavnici državnih institucija i nevladinih udruga: Mila Jelavić (pravobraniteljica za djecu, Zagreb), Tanja Radočaj (UNICEF), Maja Gabelica Šupljika (zamjenica pravobraniteljice za djecu, Zagreb), Nenad Stazić (član Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora), Olga Ramljak (članica Vijeća za elektroničke medije), Agata Juniku (Nemeza – udruga za razvoj neprofitnih medija, Zagreb), Suzana Jašić (GONG i Programsko vijeće HRT-a) i brojni drugi.

Donesen je veliki broj zaključaka i preporuka (www.dpi.hr/konferencija.htm) koje se odnose na istraživanja, analizu i procjene, edukaciju, regulativu te akciju, a biti će upućene onima koji ih trebaju pretvoriti u praktičan život.