Konferencija socijalnih radnika “Socijalni rad između politika i prakse”

Konferencija socijalnih radnika “Socijalni rad između politika i prakse”

U Puli je, od 17. do 19. listopada 2018. održana 9. Konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “Socijalni rad između politika i prakse”. Cilj konferencije bio je  artikulirati brojna pitanja koja socijalni radnici postavljaju već niz godina o odnosu svoje profesije i normativno-političkog okvira. Posebice je to vidljivo posljednjih godina u kojima svjedočimo dinamičnim zakonodavnim promjenama i reformskim nastojanjima u mnogim društvenim sustavima pa tako i u sustavu socijalne skrbi, u okviru kojeg socijalni rad ima misiju zaštite ljudskih prava i promicanja dobrobiti ranjivih skupina.

Na konferenciji je kao izlagač sudjelovala i savjetnica pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović, koja je održala izlaganje pod naslovom “Doživljaj iskustva bivanja na smještaju u udomiteljskoj skrbi te okolnosti prekida smještaja – perspektiva djece s iskustvom prekida udomiteljske skrbi”. U svom je izlaganju predstavila rezultate istraživanja Ureda pravobranitelja za djecu pod naslovom “Djeca i mladi na smještaju, organiziranom stanovanju i boravku u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i centrima za pružanje usluga u zajednici u periodu od 2010. do 2017. godine”, u kojem su jedna od skupina sudionika bila djeca s iskustvom prekida udomiteljske skrbi i povratka na institucionalni smještaj. U istraživanju je sudjelovala i izv. prof. dr. sc. Maja Laklija iz Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Djeca su svoje iskustvo života u udomiteljskoj skrbi opisala kroz proces donošenja odluke i smještanja u konkretnu udomiteljsku obitelj, doživljaj udomiteljske obitelji i poteškoće s kojima su se susretala tijekom života u obitelji udomitelja, traženje pomoći i podrške vezano za situacije koje su se događale u obitelji udomitelja, iskustvo kontakta djeteta sa socijalnim radnikom iz centra za socijalnu skrb tijekom boravka u udomiteljstvu te razumijevanje okolnosti koje su dovele do prekida udomiteljstva.

Djeca su također dala jasne preporuke stručnjacima koji rade u području udomiteljske skrbi, kao i djeci koja se nalaze u sličnim situacijama kakve su i ona prethodno doživjela.