Konferencija u povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja

Konferencija u povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja

U povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja, u Zagrebu je 10. listopada 2019. održana konferencija pod naslovom “Mentalno zdravlje! Modeli oporavka u zajednici. Gdje smo?”, koju su zajedno organizirali pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Hrvatski zavod za javno zdravstvo te Udruga za psihosocijalnu pomoć “Susret” i Udruga “Ludruga”. Na konferenciju je pozvana i pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević,  kao sudionica panel-rasprave o mogućnostima unapređivanja skrbi o mentalnome zdravlju.

Ciljevi konferencije bili su iniciranje platforme za umrežavanje različitih dionika neophodnih za međusektorsku suradnju u području zaštite mentalnog zdravlja u Hrvatskoj te promicanje ciljeva definiranih Twinning projektom “Osiguranje optimalne skrbi za osobe s poremećajem mentalnog zdravlja” (2016-2017) – unapređenje zaštite mentalnog zdravlja kroz jačanje kapaciteta u zajednici i unapređenje javnog znanja o problemima mentalnog zdravlja.

Moto konferencije bio je “Bez vaše podrške ne možemo se oporaviti”, a na njoj su sudjelovali predstavnici brojnih ministarstava i drugih državnih institucija koje su uključene u problematiku mentalnog zdravlja, domaći i strani stručnjaci iz područja mentalnog zdravlja, predstavnici organizacija civilnog društva te osoba s psihosocijalnim invaliditetom i njihovih obitelji koji su sa sudionicima podijelili osobna iskustva.

U panel-raspravi pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak upozorila je na nerazvijenost sustava brige i podrške osobama s psiho-socijalnim teškoćama nakon bolničkog liječenja, te istaknula da zbog nepostojanja izvanbolničkog sustava liječenja i usluga u zajednici, koje bi predstavljale potporu samostalnom življenju i funkcioniranju, te nedostatka rehabilitacije dolazi do višestrukih hospitalizacija, stigmatizacije, gubitka radne sposobnosti i izdvajanja oboljelih iz zajednice.

Tom je prilikom pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević istaknula niz problema i prepreka u odnosu na ostvarivanje prava djece na zaštitu mentalnog zdravlja, kao i na pružanje podrške djeci s teškoćama mentalnog zdravlja. Sadašnjim stanjem u tom području ne možemo biti zadovoljni, istaknula je.

Na konferenciji, koja je ujedno i završetak navedenog Twinning projekta putem kojeg su  prepoznate potrebe za unapređenjem sustava, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom i Pravobraniteljica za djecu, zajedničkom su se izjavom obvezali na buduću suradnju u uspostavi i razvoju modela zaštite mentalnog zdravlja u Hrvatskoj.