Medijacija u radu s djecom i mladima

Medijacija u radu s djecom i mladima

dan_tolerancijeForum za slobodu odgoja, uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, organizirao je 20. svibnja 2011. u Zagrebu konferenciju “Možemo to riješiti! Sukob i suradnja – medijacija u radu s djecom i mladima”. U radu konferencije sudjelovale su i savjetnice pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović i Mirna Slaviček.

Organizator konferencije je predstavio desetogodišnje iskustvo u izobrazbi stručnjaka iz medijacije. Predsjednica Foruma za slobodu odgoja Vesna Mihoković Puhovski istaknula je važnost razvoja i primjene medijacije te uključivanje djece vrtićke dobi. U Hrvatskoj su ustanovljena tri medijacijska centra – u Zagrebu, Velikoj Gorici i Rijeci, rekla je, istaknuvši kako rezultati istraživanja pokazuju da medijacija u školama učinkovito rješava probleme nasilja među djecom i mladima.

Savjetnica pravobraniteljice Lidija Petrović ukazala je na problem nedosljednog i neujednačenog sustava zaštite djece kao i da djeca najbolnijim doživljavaju povrede prava iz područja obiteljskih odnosa kao i prava na zaštitu od nasilja, a da su upravo to područja kojima se Ured najviše bavio tijekom 2010. godine. Navela je da je među stručnjacima uočen rast svijesti o važnosti prevencije nasilja među djecom te da je Ured pravobraniteljice za djecu uputio preporuke Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, s ciljem uspostavljanja suradnje stručnjaka iz nadležnih institucija i nevladinog sektora u provođenju različitih preventivnih programa usmjerenih razvijanju tolerancije i prihvaćanja nacionalnih i vjerskih razlika kao i prevenciji vršnjačkog nasilja. Ukazala je i na promjene vezane uz Zakon o socijalnoj skrbi koji je prepoznao i obiteljsku medijaciju kao specifičan postupak rješavanja obiteljskih sukoba.

Na konferenciji su izloženi radovi i projekti djece i mladih te njihova promišljanja na teme nenasilja, kao i njihova iskustva u rješavanju sukoba. Nastavnici su predstavili iskustva iz svojih odgojno-obrazovnih ustanova u primjeni medijacije kao metode rada s djecom i mladima.