MMS: Kako osnažiti dječju participaciju u društvu

MMS: Kako osnažiti dječju participaciju u društvu

MMS Valentina web m

Dvodnevni sastanak Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu (MMS), održan 15. i 16. travnja 2016. u Termama Jezerčica u Donjoj Stubici, protekao je u radnoj atmosferi, ispunjen brojnim aktivnostima i raspravama. Uz redovitu temu o tome kako među učenicima osnovnih i srednjih škola predstaviti rad MMS-a i kako širiti informacije o MMS-ovoj strategiji protiv vršnjačkoga nasilja, raspravljalo se i o tome kako poticati participaciju djece i mladih u društvu, ali i o unapređivanju ranog odgoja i obrazovanja djece te o načinu skrbi o djeci u dječjim domovima i udomiteljstvu.

Na ovom radnom sastanku sudjelovalo je 17 od ukupno 20 članova MMS-a, a prva tema razgovora bilo je upravo ostvarivanje uloge suradnika i „ambasadora“ pravobraniteljice za djecu, a posebno širenja informacija među djecom o ulozi i načinu rada MMS-a. Na poticaj koordinatorice rada MMS-a savjetnice Davorke Osmak Franjić djeca su iznosila brojne prijedloge i vrednovala različite oblike i načine predstavljanja. Predloženo je da članovi MMS-a predstave svoj rad u školama, na županijskim vijećima učenika i dječjim gradskim vijećima, da se leci o MMS-u izlože u sklopu manifestacija za učenike na kojima se predstavljaju programi škola, da se snimi i kratki jednominutni film o MMS-u te da se koriste mediji i društvene mreže.

MMS Participacija web
Uslijedile su rasprave i radionice organizirane u suradnji s UNICEF-ovim uredom za Hrvatsku. Predstojnica UNICEF-ovog ureda Valentina Otmačić i njezine suradnice dr. Ivana Jeđud Borić i dr. Anja Mirosavljević, profesorice s Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, željele su čuti mišljenja članova MMS-a o mogućnostima i uvjetima ostvarivanja participacije djece u Hrvatskoj. Zajedno su im predstavile rezultate istraživanja i analize stanja participacije djece u Hrvatskoj, koje prikazuje njezinu prisutnost u praksi, u zakonima, u znanstvenim istraživanjima te u programima obrazovanja učitelja i drugih struka. Navedeni su i pojedini modeli dobre prakse, među kojima i MMS kao uspješan primjer dječje participacije na nacionalnoj razini, te su djeca raspravljala o preporukama za poticanje dječje participacije koje su proizašle iz prikazanog istraživanja. Nedostatak vremena, samopouzdanja i povjerenja među djecom i mladima, strah i nesigurnost djece, ali i autoritarno ponašanje nekih odraslih i njihova nezainteresiranost i nespremnost da aktivno pomažu i podržavaju dječju participaciju, neke su od prepreka aktivnijem sudjelovanju djece u društvu, posebno u školi i lokalnoj zajednici, istaknuli su članovi MMS-a.

MMS IvanaMK webU drugom bloku rada s predstavnicama UNICEF-a članovi MMS-a upoznali su se sa stanjem ranog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj i iznijeli svoja iskustva, mišljenja i prijedloge za poboljšanja.
Neka pitanja o kojima su MMS-ovci raspravljali na zatvorenom elektroničkom forumu potaknuli su razgovor o temi „Udomiteljstvo i drugi oblici smještaja i zaštite djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi“, koji je 16. travnja 2016. vodila savjetnica pravobraniteljice Lidija Petrović. Ova se tema pokazala vrlo važnom i izazovnom, kako za članove MMS-a tako i za pravobraniteljicu Ivanu Milas Klarić i druge njezine savjetnice.

MMS svi 2016webŽivo je bilo i na radionici na kojoj su članovi MMS-a osmišljavali poruke o pravima djeteta, o pravobraniteljici za djecu i MMS-u koje bi bile prikladne za kalendar pravobraniteljice za djecu za 2017. godinu, koji će i sljedeće godine ilustrirati učenici neke od umjetničkih srednjih škola u Hrvatskoj. Radionicu je vodila savjetnica Ana Babić.

Dvodnevni sastanak završio je dogovorom o daljnjim aktivnostima, kao i najavom da će se rasprava o započetim temama nastaviti na e-forumu MMS-a.