MMS predstavio svoju strategiju “Stop tišini koja boli!”

MMS predstavio svoju strategiju “Stop tišini koja boli!”

U povodu Dječjeg tjedna pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić organizirala je 4. listopada 2016., u „Maloj kući dječjih prava“ konferenciju za novinare kako bi predstavila ‘dječju’ Strategiju protiv vršnjačkoga nasilja, koju su izradila djeca okupljena u njezinoj Mreži mladih savjetnika. Strategiju su predstavlili njezini mladi savjetnici Antonija Radoš, Nika Latinčić, Kana Halić Kordić i Domagoj Topić. Oni su novinarima ispričali kako su odlučili svojom strategijom upozoriti na odgovornost svih za sprečavanje “nevidljivoga” psihičkog nasilja te su je nazvali “Stop tišini koja boli!”

Mrežu mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu, skraćeno nazvanu MMS, čini 20 djece u dobi od 12 do 18 godina koji savjetuju pravobraniteljicu i pomažu joj u radu upozoravajući na probleme i potrebe svojih vršnjaka i šireći u svojem okruženju informacije o dječjim pravima i ulozi pravobraniteljice u njihovoj zaštiti. MMS-ova Strategija protiv vršnjačkoga nasilja nastala je kao rezultat njihovog istraživanja problema bullyinga i mogućih pristupa njegovom sprečavanju. Kao središnju temu istraživanja odabrali su vršnjačko psihičko nasilje, isključivanje iz društva i izoliranje, za koje su upozorili da je za djecu osobito opasno. Ponajviše zato što odraslima često ostaje nevidljivo, a i zato što ga mnoga djeca ne prepoznaju kao nasilje te ne znaju kako reagirati u takvoj situaciji – bilo da su žrtve ili promatrači takvoga nasilja.

Želeći upozoriti na to MMS je izradio vlastitu Strategiju protiv vršnjačkog psihičkog nasilja, koju je nazvao “Stop tišini koja boli!”. Strategija ističe ključna mjesta na kojima se može utjecati na prevenciju nasilja te se imenuje ključne dionike, ‘dodjeljujući zadatke’ obitelji, vrtiću, školi, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, udrugama, pravobraniteljici za djecu, ali i sami članovi MMS-a preuzimaju svoj dio zadataka.

Njihov glas protiv nasilja jedan je u nizu nastojanja da se u aktualnim raspravama o prevenciji nasilja otvori što više prostora za stajališta, ideje i aktivnosti djece i mladih koji u tom procesu žele i mogu sudjelovati kao važni i kompetentni sugovornici i sudionici.


Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić naglasila je važnost uvažavanja perspektive djece i mladih u rješavanju svih problema koji se tiču djece. Dječji uvidi otkrivaju nam puno toga što odraslima često nije u cijelosti vidljivo. Pozvala je na osnaživanje djece kako bi ona lakše progovorila o izoliranju i namjernom isključivanju kao obliku skrivenoga nasilja, kako bi se aktivnije uključila i reagirala na nasilje kada ga uoče, da ne budu pasivni promatrači. Međutim, to ne znači da na djecu prebacujemo odgovornost za rješavanje problema nasilja jer ta je zadaća uvijek na odraslima.


Strategiju MMS-a protiv vršnjačkoga nasilja “Stop tišini koja boli!” članovi MMS-a sljedećih će dana predstaviti izravno djeci u svojim gradovima i školama. Nekoliko takvih susreta uslijedit će ovih dana u Zagrebu, Osijeku i Splitu na kojima će se djeci podijeliti letak koji tekstom i infografikom prenosi glavne poruke MMS-a.