Nacionalna kampanja protiv seksualnog nasilja nad djecom

Nacionalna kampanja protiv seksualnog nasilja nad djecom

Ženska soba je 18. travnja 2023. pokrenula Nacionalnu kampanju protiv seksualnog nasilja nad djecom. Cilj kampanje je osvještavanje javnosti o rasprostranjenosti seksualnog nasilja i nužnosti uvođenja programa prevencije u više razrede osnovnih škola. Kampanja se pokreće nakon uspješne implementacije programa u 34 osnovne škole diljem Hrvatske, a sastavni je dio europskog projekta Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)“ financiranog od EU u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu.

Pravobranitelj za djecu je partner na projektu uz udrugu CESI, Udrugu sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, osnovnih škola iz Petrinje, Rijeke, Ozlja, Slavonskog Broda, Pule i Zagreba te dvije organizacije iz Irske i Švedske.

Na pokretanju kampanje govorile su dr.sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe; Kristina Mihaljević, voditeljica preventivnih programa Ženske sobe; dr.sc. Dubravka Brezak Stamać, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje i Alma Rovis Brandić viša savjetnica u Agenciji; mr. sc. Nataša Bijelić iz Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje; Marina Bujas pedagoginja iz Osnovne škole Okučani te mr. sc. Maja Gabelica Šupljika, zamjenica pravobraniteljice za djecu.  Skladbu River flows in you izveo je Luka Antun Puljić iz Prve gimnazije, a prikazan je i vizual Ne. Ovo nije film. Ovo je moja priča, kao i jedan od video materijala kreiranih u razvoju projekta.

Maja Gabelica Šupljika u svom je govoru podsjetila na preporuke UN-ovog Odbora za prava djeteta iz 2014. godine, kao i zadnje preporuke iz 2022. kojima Odbor Republici Hrvatskoj preporuča da jača i razvija programe osvještavanja, edukativne programe i kampanje s ciljem prevencije i odgovora na seksualno nasilje, iskorištavanje i zlostavljanje za roditelje, djecu i članove zajednice te da pri tom uključuje djecu. Podsjetila je da Odbor preporuča i da se osigura da svi adolescenti imaju pristup sveobuhvatnoj, dobi primjerenoj, znanstveno utemeljenoj i besplatnoj edukaciji o rodnim stereotipima, o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima; da formulira, uz sudjelovanje djece, sveobuhvatnu politiku za prevenciju, borbu protiv i praćenje svih oblika nasilja nad djecom, uključujući obiteljsko nasilje, zlostavljanje i seksualno iskorištavanje i zlostavljanje, uključujući i ono online; da ojača programe podizanja svijesti i obrazovanja – uključujući kampanje – uz uključivanje djece, kako bi se formulirala sveobuhvatna strategija za prevenciju i borbu protiv zlostavljanja djece.

Slično nalaže i Konvencija Vijeća Europe o  zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja (Lanzerote konvencija) – da se poduzmu mjere prevencije i zaštite djece. Glavne mjere prevencije su pozorno procjenjivati, zapošljavati i obučavati osobe koje rade u kontaktu s djecom, s jedne strane, te s druge, osigurati da djeca postanu svjesna rizika seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja te načina na koji se mogu zaštititi. Djelotvorna prevencija uključuje: poboljšanje propisa i politika, uspostavljanje strategija zaštite djece, razvijanje kodeksa ponašanja, obučavanje stručnjaka koji rade s djecom te osnaživanje roditelja i osnaživanje djece.

Gabelica Šupljika je naglasila i da, unatoč ovim preporukama i dalje nedostaje sustavna i kontinuirana edukacija o problemu seksualnog nasilja, a potrebu za tom edukacijom iskazuju i djeca i mladi i djelatnici odgojno obrazovnih institucija. Organizacije civilnog društva nadomještaju taj nedostatak i sustavno se uključuju  u prevenciju sa svojim programima kao što je i ovaj SVEP program Ženske sobe te onaj prethodni za učenike srednje škole.  No, osim kvalitete programa nužna nam još je puna implementacija i održivost programa, njegova dostupnost svoj djeci te promjene u pravosuđu u odnosu na počinitelja i na podršku djeci žrtvama. Uloga škole u zaštiti djece od seksualnog nasilja i uznemiravanja je velika, a uključuje prijavljivanje nadležnim tijelima i postupanje po protokolima, preispitivanje radno-pravne i etičke odgovornosti djelatnika u situacijama seksualnog uznemiravanja, direktnu podršku djeci žrtvama te provođenje preventivnih edukativnih programa za svu djecu.

Upoznala je sudionike i sa zaključkom iz izvješća pravobraniteljice za djecu za 2022. o tome da  sadašnji sustav zaštite djece od seksualnog nasilja nije dobro uspostavljen te su nužne izmjene. To se mora postići stvaranjem dobrog normativnog okvira, mijenjanjem sudske prakse i prakse državnog odvjetništva te stvaranjem kvalitetnog sustava podrške i pomoći seksualno zlostavljanom djetetu, dok programi prevencije i edukacije djece moraju biti dostupni svoj djeci pod jednakim uvjetima.