Način testiranja za savjetnika pravobraniteljice za djecu za stručne poslove – područje obiteljsko-pravne zaštite

DPR – 112-01/10-003-3

Zagreb,  5. svibnja 2010.

Način na koji će se vršiti testiranje kandidata i iz kojih područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje za radno mjesto

savjetnik pravobraniteljice za djecu za stručne poslove – područje  obiteljsko-pravne zaštite, zdravstva, socio-ekonomskih i kulturnih prava i ranog razvoja

 

A) Testiranje se obavlja pisano.

Testiranje se sastoji  od provjere znanja iz područja kako slijedi;

1. Provjera poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske.

Kandidatima će biti podijeljena pitanja jednaka za sve kandidate.

Provjera traje 45 minuta.

2. Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Kandidatima će biti podijeljena pitanja jednaka za sve kandidate.

Provjera traje 60 minuta.

3. Provjera znanja engleskog jezika.

Kandidatima će biti podijeljena pitanja jednaka za sve kandidate.

Provjera traje 45 minuta.

4. Provjera znanja rada na računalu.

Kandidatima će biti podijeljena praktična zadaća jednake za sve kandidate. Kandidati će na

raspolaganju imati računala s Windows XP operativnim sustavom i MS Office 2003 paketom.

Provjera traje 45 minuta.

Testiranje ukupno traje 195 minuta.

Za svaki dio provjere znanja kandidatu se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je za svaki dio provjere znanja dobio najmanje 6 bodova.

B) Razgovor (intervju)

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru (intervju).

Kroz razgovor s kandidatima utvrđuje se interes, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u državnoj službi.

Rezultati razgovora (intervju) boduju se na isti način kao i testiranje.

Pravni i drugi izvori za pripremanja kandidata za testiranje:

1. Provjera poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske:

– Ustav RH (Narodne novine, broj 41/01. – proč. tekst, 55/01. – isp.)

2. Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima:

  1. Konvencija o pravima djeteta
  2. Zakon o pravobranitelju za djecu (Narodne novine, broj 96/03)
  3. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj 10/97 i 107/07)
  4. Obiteljski zakon (Narodne novine, broj 116/03, 17/04 i 136/04 i 107/07)
  5. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (Narodne novine, broj 116/03 i 14/10)
  6. Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06, 79/07)
  7. Zakon o zaštiti prava pacijenata (Narodne novine, broj 169/04)
  8. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj 150/08 i 155/09)
  9. Kazneni zakon Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00., 111/03., 51/01., 105/04 i 84/05, 71/06, 110/07 i 152/08) – Opći dio, Posebni dio: Glava XIV. – Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa na štetu djeteta i maloljetne osobe, Glava XVI. – Kaz­nena djela protiv braka, obitelji i mladeži)

3. Provjera znanja engleskog jezika:

– Provjerit će se znanje engleskog jezika (razina B1)

4. Provjera znanja rada na računalu:

– Provjerit će se znanje rada u računalnim aplikacijama; Word, Excel, PowerPoint.

 

PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU

Mila Jelavić, dipl. iur.