Najava: Europska škola socijalne pedijatrije “Dijete u gradu”, Zagreb, 16. – 18. lipnja 2016.

Najava: Europska škola socijalne pedijatrije “Dijete u gradu”, Zagreb, 16. – 18. lipnja 2016.

beba kod doktoraU Zagrebu će se od 16. do 18. lipnja 2016. održati 5. Europska škola socijalne pedijatrije pod nazivom “Dijete u gradu”, koju organiziraju Međunarodno društvo za socijalnu pedijatriju (International Society for Social Pediatrics and Child Health), Europska mreža gradova prijatelja djece (European Network Child Friendly Cities), Središnji koordinacijski odbor akcije “Gradovi – općine prijatelji djece”, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Centar za zdravlje djece.

Programski, škola otvara nove teme i širi nove koncepte skrbi o ranom rastu i razvoju djece s pozicije zdravlja djece, interdisciplinarnosti, uloge šire i lokalne zajednice u ostvarivanju prava djece iz UN-ove Konvencije o pravima djeteta. Na konferenciji, na kojoj će o potrebi podizanja svijesti o pravu djece na sudjelovanje u društvu govoriti i pravobraniteljica za djecu doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić, očekuju se brojni domaći i strani stručnjaci. Više informacija o 5. Europskoj školi socijalne pedijatrije nalazi se na sljedećoj poveznici:
http://www.savez-dnd.hr/peta-europska-skola-socijalne-pedijatrije-s-temom-dijete-u-gradu/