Najava: Predstavljanje knjige “S obje strane rešetke”

Najava: Predstavljanje knjige “S obje strane rešetke”

U Zagrebu će se 10. svibnja 2022., u 10 sati, u Hotelu Academia (Tkalčićeva 88) predstaviti nova publikacija Ureda pravobraniteljice za djecu „S obje strane rešetke. Što dugujemo djeci čiji su roditelji u zatvoru“, čije su autorice Maja Gabelica Šupljika, zamjenica pravobraniteljice za djecu, te novinarka i publicistkinja Višnja Biti, sa suradnicima. Knjigu će, uz autore i pravobraniteljicu Helencu Pirnat Dragičević, predstaviti recenzentica prof. dr. sc. Marina Ajduković iz Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Više od desetljeća i pol Ured pravobraniteljice za djecu sustavno se bavi zaštitom prava djece čiji su roditelji u zatvoru nastojeći je unaprijediti, u suradnji s kaznenim ustanovama, organizacijama civilnoga društva, znanstvenicima i praktičarima. Angažirao se i na međunarodnoj razini, u Vijeću Europe i tijelima EU, kako bi se djecu zatvorenika prepoznalo kao ranjivu skupinu koja zahtijeva posebnu pažnju i podršku. Među prvima je organizirao stručnu raspravu 2008. i objavio zbornik o toj temi 2009. godine, te poticao civilni sektor da se aktivnije uključi svojim programima u to područje, u kojem do danas bilježimo goleme promjene i značajni napredak.

Knjiga „S obje strane rešetke. Što dugujemo djeci čiji su roditelji u zatvoru“ pruža uvid u kontinuitet toga rada, ali, još više, u složenost i raznolikost ove teme, te u mnoštvo aktera koji mogu i trebaju pridonijeti kako bi dijete lakše prebrodilo neugodno iskustvo te izbjeglo stigmu i štetne posljedice roditeljevog boravka u zatvoru.

Tijekom godine to proživljava oko 12 tisuća djece

U Hrvatskoj se tijekom godine oko 12 tisuća djece suoči s izazovom roditeljevog upućivanja u pritvor ili zatvor. Za javnost su ona i njihove potrebe i problemi najčešće nevidljivi – ali ne bi trebali biti nevidljivi za sustave koji se moraju brinuti za dobrobit te djece. Toj vidljivosti, ali i većoj općoj osjetljivosti za ovu ranjivu skupinu mogla bi pridonijeti knjiga „S obje strane rešetke…“.

U njezinom je stvaranju sudjelovalo dvadesetak stručnjaka iz pravosuđa, socijalne skrbi, policije, odgoja i obrazovanja, zdravstva, medija, civilnog društva i drugih područja, te iz tri velike zatvorske ustanove. S još toliko sugovornika obavljeni su intervjui i zabilježena njihova iskustva u vezi s ovom temom. Iz perspektive najrazličitijih aktera knjiga donosi raznovrsne pristupe ovoj problematici, pogled znanstvenika, stručnjaka, praktičara kao i sudionika-svjedoka koji su se u svojem profesionalnom i privatnom životu susretali s djecom zatvorenika. Ujedno su tu i dirljiva svjedočenja samih zatvorenika, članova njihovih obitelji pa i djece, koja o tome govore s vremenskim odmakom, kao odrasli ljudi, koje je priredila i pretočila u dojmljive priče suautorica knjige, novinarka Višnja Biti.

Istraživački projekt Ureda pravobraniteljice za djecu

Knjiga je nastala kao rezultat istraživačkog projekta Ureda pravobraniteljice za djecu iz 2020. i 2021. godine, kojim su obuhvaćene aktivnosti i iskustva različitih organizacija, pojedinaca i institucija u zaštiti prava djece čiji su roditelji u zatvoru, a ujedno predstavlja i svojevrsni rezime djelovanja Ureda pravobraniteljice za djecu na tom području od 2006. do danas. No, glavna je svrha knjige, kako ističu autorice, podići svjesnost o potrebama djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom, te o tome da je moguće i potrebno širiti krugove podrške i pomoći usmjerene djeci i njihovim obiteljima.

Uz prof. dr. sc. M. Ajduković, knjigu je recenzirala i Nikica Hamer Vidmar, voditeljica Službe za podršku žrtvama i svjedocima u Ministarstvu pravosuđa i uprave, a za atraktivan izgled knjige zaslužne su dizajnerica Valentina Dominić (Smak kolektiv) i ilustratorica Zrinka Ostović. Svi novinari na predstavljanju će dobiti primjerak knjige.