Natječaj za dodjelu Međunarodne dječje nagrade za mir za 2016.

Natječaj za dodjelu Međunarodne dječje nagrade za mir za 2016.

ChildrensPeacePriseNizozemska organizacija Kids Rights, čija je misija unapređivanje prava ranjive djece širom svijeta, objavila je Natječaj za dodjelu Međunarodne dječje nagrade za mir za 2016. godinu (The International Children’s Peace Prize). Nagrada se, od 2005., dodjeljuje svake godine odabranom pojedinom djetetu koje je svojim djelovanjem u znatnoj mjeri pridonijelo ostvarivanju prava djece. Kids Rights poziva pojedince i organizacije da predlože takve iznimne djevojčice i dječake – isključivo pojedince, a ne grupe djece – u dobi od 12 do 18 godina iz cijeloga svijeta za ovu prestižnu nagradu. Krajnji rok za prijave je 14. ožujka 2016. godine.
Više o uvjetima natječaja uključujući i obrazac za prijavu te više o Međunarodnoj dječjoj nagradi za mir i organizaciji koja ju dodjeljuje pročitajte na http://childrenspeaceprize.org/.