Nove aktivnosti europske mreže COPE-a za prava djece čiji su roditelji u zatvoru

Nove aktivnosti europske mreže COPE-a za prava djece čiji su roditelji u zatvoru

Četvrti sastanak upravnog odbora paneuropske mreže Children of Prisoners Europe (COPE) održan je online 23. rujna 2020. Kao predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu i individualna članica, na sastanku je sudjelovala zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika. Ovaj sastanak je, osim rasprave o funkcioniranju, širenju i strateškim ciljevima mreže, bio važan jer su na njemu dogovorene i neke aktualne i predstojeće zadaće. Dogovoreno je da će se u plan za 2021. uvrstiti aktivnosti koje se odnose na djecu čiji su roditelji u zatvoru, a koja su smještena u alternativnoj skrbi ili pripadaju romskoj zajednici, a također će se nastaviti zagovarati i štititi prava djece koja žive s majkama u zatvoru, što je i jedna od tema velike UN-ove studije “Djeca lišena slobode” (studija čiji je autor Manfred Novack proteklih je mjeseci predstavljena na više načina i u više prigoda).

Mreža započinje s aktivnostima uspostave savjetodavnog tijela (Wise Persons Group) koje će uključivati tri eminentne stručnjakinje/stručnjaka iz Europe i svijeta, koji se bave upravo zagovaranjem i zaštitom djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom. Također će članovi upravnoga odbora kroz misijske posjete zagovarati prava djece čiji su roditelji u zatvoru u zemljama čije organizacije nisu za sada članice mreže.

Zamjenica pravobraniteljice Maja Gabelica Šupljika, zajedno s predsjednicom Rachel Brett, blagajnikom Martinom de Boa i direktoricom programa COPE-a Liz Ayre čini podgrupu odbora zaduženu za uključivanje u davanje poticaja i suradnju s Europskom komisijom, Vijećem Europe i Ujedinjenim narodima. Nedavna aktualna aktivnost ove podgrupe bila je sudjelovanje na 13. EU Forumu za prava djeteta.