O dječjim pravima sa studentima prava

O dječjim pravima sa studentima prava

Djecja pravaPravobraniteljica Mila Jelavić gostovala je 12. prosinca 2012. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je održala predavanje studentima druge godine u okviru kolegija Obiteljsko pravo. Predavanje je pratilo oko stotinu studenata, kojima je pravobraniteljica predstavila djelokrug i način rada svoga Ureda, način postupanja po prijavama kršenja prava djece te temeljna načela i odredbe Konvencije o pravima djeteta.

 

Nakon izlaganja povela se zanimljiva rasprava u kojoj su studenti postavili brojna pitanja o postupanju prema djeci, o područjima najučestalijeg kršenja dječjih prava, o učincima postupanja pravobraniteljice za djecu, to jest o tome koliko se uvažavaju njezine preporuke i s kojim resorima teško ostvaruje suradnju. Zanimalo ih je i obraćaju li se njezinom uredu i djeca sama i u kolikoj mjeri.

Pravobraniteljica je naglasila da dječja participacija u Hrvatskoj nije na zavidnom nivou te da još uvijek institucije nemaju naviku tražiti dječja mišljenja o pitanjima koja ih se tiču, a Konvencija o ostvarivanju dječjih prava u tom se dijelu gotovo i ne primjenjuje. Spomenut je i udio djece u stanovništvu općenito, odnosno broj djece prema zadnjem popisu stanovništva, te je pravobraniteljica naglasila neprimjerenost evidencija Zavoda za statistiku iz kojih nije moguće, bez zbrajanja po godinama, jasno utvrditi broj djece u Republici Hrvatskoj, budući da ne daju podatak o populaciji do 18 godina.