O sigurnosti djece na internetu podučiti i roditelje i učitelje

Wiener 2U Zagrebu je 17. listopada 2017. održan okrugli stol o sigurnosti djece na internetu “(O)siguran online”, na kojem su sudjelovali stručnjaci koji se bave zaštitom ili osnaživanjem djece za snalaženje u korištenju suvremenih medija. Kako pomoći boljem uključivanju odraslih, ponajprije roditelja i nastavnika, u ove procese bila je središnja tema rasprave. Na skupu je sudjelovala i pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić koja je istaknula važnost sustavnoga educiranja učenika i nastavnika kroz programe medijske pismenosti te podrške roditeljima.
Sudionici okrugloga stola govorili su o različitim aspektima ove teme. Tea Brezinščak iz Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba izvijestila je o istraživanjima o korištenju medija među djecom te iznijela podatak da već i djeca predškolske dobi koriste Facebook, YouTube i druge platforme te da ih je gotovo 50% aktivno na internetu, usto i više od dva sata borave ispred tv-ekrana i to bez stvarnoga nadzora roditelja, što sve donosi rizike za njihovu dobrobit.
Pravobraniteljica Ivana Milas Klarić izvijestila je kako i prijave koje prima njezin ured upućuju na to da su opasnosti za djecu na internetu višestruke: od ugrožavanja privatnosti, izloženosti nasilju odraslih i nasilju vršnjaka koje može prerasti u zlostavljanje, do izloženosti štetnim sadržajima poput eksplicitnih prizora nasilja i seksa te govora mržnje. Dodatni je problem to što se roditelji i nastavnici često na internetu snalaze lošije od djece. Upozorila je na nedostatak sustavne edukacije o sigurnijem korištenju medija kroz obvezne i izborne ili fakultativne programe razvoja medijske pismenosti.
O tome kako se ovom aktualnom problemu pristupa u Švedskoj govorila je Ewa Thorslund, direktorica Swedish Media Councila, vladine agencije zadužene za edukaciju djece i nastavnika u području medijske i informacijske pismenosti kao i za zaštitu djece od potencijalno štetnih medijskih sadržaja. Istaknula je da je medijska pismenost u društvu mnogo šire pitanje od same zaštite sigurnosti djece na internetu jer se odnosi i na razumijevanje promjena koje su nove tehnologije unijele u način komuniciranja i odnose među ljudima. Navela je i da su na stranici njezine agencije dostupni brojni interaktivni materijali za učenje djece o medijskoj pismenosti, istaknuvši pritom da je uz primjenu edukacijskih programa uvijek važno pratiti i evaluirati njihovu učinkovitost u praksi, kao i kontinuirano istraživati navike i ponašanje djece različitih dobnih skupina u korištenju medija.
Ivo Jakić iz Službe prevencije Ravnateljstva policije MUP-a upozorio je na porast kaznenih djela zlostavljanja i iskorištavanja djece preko interneta i društvenih mreža te je izvijestio o preventivnim akcijama policije u koje nastoje uključiti što više škola. Naveo je kako informiranje i senzibiliziranje roditelja, nastavnika i djece pridonosi prepoznavanju opasnosti i rizika i bržem reagiranju na ugrožavanje djece.
Potpredsjednica Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu Lana Ciboci izvijestila je o djelovanju te udruge koja kroz projekt “Djeca medija” već godinama organizira radionice i predavanja za djecu, roditelje i učitelje o sigurnom korištenju medija te kritičkom odnosu prema medijskim sadržajima. I njihova iskustva potvrđuju da roditelji nemaju stvarni uvid u aktivnosti svoje djece na internetu, kao i da djeca vrlo rano nauče kako mogu izbjeći roditeljski „nadzor“ u online svijetu. Zato je, slažu se svi sugovornici na okruglome stolu, učinkovitije usmjeriti veću pažnju na osnaživanje djece nego na jačanje roditeljskoga nadzora. Ali educiranje roditelja, kao i nastavnika svakako je nužno da bi razumjeli način na koji djeca komuniciraju i doživljavaju svijet.
Upravo tome je usmjerena brošura “(O)siguran online”, koja donosi pregled informacija o online svijetu za roditelje i nastavnike. Okrugli stol kao i izdavanje brošure organizirala je tvrtka Wiener osiguranje, u suradnji sa stručnjacima iz Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu i uz pokroviteljstvo Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. U sklopu ove suradnje stručnjaci angažirani na projektu “Djeca medija” podijelit će brošure i organizirati predavanja za roditelje i nastavnike u 12 škola.