Obavijest o postupku javne nabave – 1. Objašnjenje Dokumentacije

Pravobranitelj za djecu zaprimio je upit gospodarskog subjekta u otvorenom postupku javne nabave za II. fazu uređenja „Male kuće dječjih prava“, poslovnog prostora Pravobranitelja za djecu, Nikole Tesle 10/I prizemlje, ev. broj nabave 1/2013, objavljenog 28. veljače 2013. u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave 2013/S 002-0018368.  Sukladno članku  31. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 90/11) gospodarskim subjektima 7. ožujka 2013. dano je objašnjenje i objavljeno na isti način kao i osnovna objava (putem EOJN i ove web stranice).