Objava rješenja o prijmu i odluke o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja

Pravobraniteljica za djecu raspisala je Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za slobodna radna mjesta u Uredu pravobranitelja za  djecu. Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 92/18., na web stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr/natjecaji-u-drzavnoj-sluzbi/11818?nid=6335, web stranici Pravobranitelja za djecu i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Po provedenom Javnom natječaju za raspisano prvo i drugo radno mjesto pravobraniteljica za djecu donijela je rješenja o prijmu, a za treće radno mjesto donijela je odluku o djelomičnoj obustavi postupka.  

Donesena su rješenja o prijmu za radno mjesto:

1. Savjetnik pravobranitelja za djecu za pravne poslove – područje općih, pravnih i kadrovskih poslova te zaštite osobnih podataka i prava na  pristup informacijama

2. Savjetnik pravobranitelja za djecu za stručne poslove – područje financijskog poslovanja i planiranje proračuna te područje zaštite socio-ekonomskih prava djece

Za treće radno mjesto Voditelj tehničkih i pomoćnih poslova donesena je odluka o djelomičnoj obustavi postupka .

Rješenja za navedena dva radna mjesta  i Odluku o djelomičnoj možete pročitati u prilogu.

Prilozi: