Objavljen natječaj za “Nagradu za promicanje prava djeteta”

Djeca.skola

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2017. godini za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece. Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” 29. rujna 2017., a otvoren je do 14 listopada.

U natječaju se pozivaju fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za Godišnju nagradu i Nagradu za životno djelo za promicanje prava djeteta. Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i/ili grupi pojedinaca, za najznačajnija ostvarenja postignuta u radu na području promicanja prava djeteta, odnosno za ostvarenja koja su bila objavljena ili predstavljena tijekom protekle godine. Dodjeljuju se do tri Godišnje nagrade u obliku povelje i u novcu.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta, koji su pridonijeli zaštiti prava i interesa djeteta u duljem razdoblju, tijekom profesionalne karijere ili dobrovoljnog sudjelovanja u udrugama koje se bave pravima i interesima djece, koji su označili vrijeme u kojem su djelovali te čija djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske i koje obilježava javna prepoznatljivost i priznatost njihovih uspjeha i postignuća trajne vrijednosti. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku medalje, povelje i u novcu.
Sve o kriterijima i načinu podnošenja prijava pročitajte ovdje.