Obrazovanje djece za ljudska prava

U organizaciji Vijeća Europe u Europskom vijeću mladih u Budimpešti od 12. do 19. listopada 2008. održan je trening za obrazovanje djece za ljudska prava, namijenjen pravobraniteljima za djecu. Među 25 predstavnika različitih zemalja na treningu je sudjelovala i savjetnica pravobraniteljice Ana Pezo.

 

Glavni cilj treninga bio je stjecanje kompetencija trenera za integriranje i razvijanje vještina za obrazovanje djece za ljudska prava u različitim formalnim i neformalnim obrazovnim kontekstima. Podciljevi treninga bili su uvođenje COMPASITA– priručnika za obrazovanje djece za ljudska prava, kao alata za rad na području ljudskih prava s djecom, širenje znanja i razmjena iskustava u području obrazovanja djece za ljudska prava, diskusija i razvijanje glavnih kompetencija, vještina i potrebnih stavova onih koji rade s djecom, osposobljavanje participanata za širenje aktivnosti i programa za budući rad na području obrazovanja za ljudska prava s djecom, na lokalnoj i nacionalnoj razini te stvaranje mreže profesionalaca koji se bave tim područjem.

Trening je bio fokusiran na praktične aktivnosti iz COMPASITO – priručnika za obrazovanje djece o ljudskim pravima. Više informacija, kao i priručnike Compass ( za rad s djecom od 14 do 18 godina) i Compasito, za rad s djecom od 7 do 13 godina, na engleskom jeziku može se naći na web stranicama www.coe.int/youthwww.eycb.coe.intwww.coe.int/compasswww.coe.int/children. 

U okviru programa svi sudionici posjetili su Ured mađarskog pravobranitelja.