Održana Šesta konferencija socijalnih radnika

Održana Šesta konferencija socijalnih radnika

siromastvoU Zagrebu je od 15. do 17. listopada 2014. održana VI. konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “Socijalni rad u vrijeme socijalne i ekonomske krize”. Konferencija je posvećena trenutačno najaktualnijoj društvenoj temi u kontekstu profesije socijalnog rada.

 

Na konferenciji su se razmatrala različita pitanja poput: koja su obilježja prakse socijalnog rada u vrijeme socijalne i ekonomske krize; koja znanja, vještine i tehnike socijalni rad treba kako bi bio učinkovit u vrijeme krize; kako osigurati profesionalni razvoj socijalnih radnika u vrijeme ograničenih resursa; koje su društvene skupine najpogođenije krizom i kako socijalni rad  pristupa svakoj od njih te brojna druga.

U radu konferencije sudjelovala je savjetnica pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović, koja je održala izlaganje “Djeca u riziku od siromaštva”. Naglasila je pritom da siromaštvo najteže pogađa djecu, ugrožava njihove šanse za preživljavanje i razvoj, uzrok je kršenju mnogih njihovih prava te ima dugoročne negativne posljedice. Navela je kako siromaštvo predstavlja višestruki problem, koji se ogleda kroz slabu kvalitetu zdravstvene skrbi, obrazovanja, stanovanja, slobodnog vremena i igre djeteta, a vidljivo je i kroz područja koja se odnose na zaštitu od svih oblika nasilja, pravo na slobodu izražavanja, informiranost, udruživanje i druga prava djece.