Djeca i odrasli na online Europskom forumu o pravima djeteta

Djeca i odrasli na online Europskom forumu o pravima djeteta

U organizaciji Europske komisije, od 29. rujna do 1. listopada 2020., održan je online 13. Europski forum o pravima djeteta, pod nazivom “Stvaramo za djecu: prema europskoj strategiji o pravima djeteta” (Delivering for children: towards the European strategy on the rights of the child). Forum je postao važna platforma za razvoj politika o pravima djeteta u EU i šire.

Ovogodišnji Forum dio je šireg procesa savjetovanja na putu do donošenja Strategije EU-a o pravima djeteta, koja se planira donijeti u prvim mjesecima 2021. Na Forumu je sudjelovalo više od 500 sudionika, predstavnika nacionalnih i lokalnih vlasti, civilnog društva, međunarodnih organizacija, pravobranitelja za djecu, akademske zajednice, praktičara i institucija EU-a, djece i mladih te je ovo bila jedinstvena prilika za utjecaj na pitanja koja se tiču ​​dječjih prava u Europi.

Novina je da je Europska komisija pružila djeci i mladima priliku za sudjelovanje i aktivni doprinos, pri čemu je, putem međunarodne mreže Eurochild, omogućeno da 50 djece iz raznih organizacija članova Eurochilda sudjeluje na Forumu. Djeca su mogla sudjelovati u svim dijelovima Foruma i iznijeti svoja razmišljanja te se također uključiti u radionice koje su se bavile temama: borba protiv nasilja nad djecom, inkluzivno društvo, inkluzivno obrazovanje i pravosuđe prilagođeno djeci.

Na konferenciji su sudjelovale pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević, njezina zamjenica Maja Gabelica Šupljika i savjetnica Danijela Žagar te, kao predstavnica djece, članica Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice (MMS) Stela Tonner iz Zagreba.

Zamjenica pravobraniteljice Maja Gabelica Šupljika i savjetnica Danijela Žagar aktivno su sudjelovale na trodnevnoj radionici o inkluzivnom društvu posebno naglašavajući ulogu pravobraniteljskih institucija u zalaganju za prava i interese djece u Europi, prikupljanju podataka, uspostavi sustava monitoriranja i evaluacije, kao i važnost i potrebu fokusiranja na djecu u ranjivim situacijama, uključujući i djecu čiji su roditelji u zatvoru.

Za potrebe plenarnih izlaganja M. Gabelica Šupljika uputila je sudionicima pitanja koja su se odnosila na komplementarnost i korelaciju Strategije EU-a sa Strategijom o pravima djeteta Vijeća Europe, o vrednovanju utjecaja i ostvarenja Strategije EU u odnosu na djecu i njihova prava te je ukazala na potrebu uvažavanja posebnog položaja djece čiji su roditelji u zatvoru. Također je sudionicima uputila i posebnu poruku u povodu mogućnosti umrežavanja sudionika, koja je objavljena i dostupna u interaktivnoj 3D galeriji Foruma https://www.euchildforum2020.eu/page-961

Predstavljajući MMS u ovoj međunarodnoj aktivnosti, 16-godišnja Stela Tonner aktivno se uključila u rad trodnevne radionice o inkluzivnom društvu uz podršku savjetnica pravobraniteljice Danijele Žagar i Davorke Osmak Franjić. Također je sudjelovala u pripremnom timu od petero djece i mladih u pripremi završnog obraćanja djece te njihovih zaključaka, koje su predstavili članovi Dječjeg vijeća Eurochilda.

U aktivnostima Dječjeg vijeća Eurochilda na Forumu je sudjelovala i Petra Deranja, predstavnica Društva “Naša djeca” Opatija, koje je u Forum uključilo i petoro svojih predstavnika – članova Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije.

Prvog dana konferencije, 29. rujna, doneseni su sljedeći zaključci:

 • Djeca bi trebala biti dio demokratskog procesa, iako još nisu u dobi za glasovanje.
 • Nisu sva djeca svjesna svojih prava niti kako mogu sudjelovati – djeca i odrasli koji rade s djecom moraju biti informirani.
 • Od vitalne je važnosti uključiti djecu iz različitih sredina i s različitim životnim iskustvima.
 • Javna rasprava i participativni procesi trebali bi biti više prilagođeni djeci.

Drugi dan konferencije, 30. rujna, bio je posvećen utjecaju pandemije COVID-19 na djecu i njihova temeljna prava, posebno na djecu u ranjivim situacijama. Ključno je da učimo iz trenutačne krize kako bismo osigurali da se dječja prava očuvaju u kriznim situacijama, tako da budu ugrađena u odgovor društva na krizu, rekli su sudionici Foruma. Istaknuta su i pozitivna iskustva proistekla iz borbe s pandemijom, primjerice, spoznaja da su naša društva sposobna pokazati otpornost, velikodušnost, dobru volju i solidarnost. Zaključci drugoga dana Foruma bili su:

 • Pandemija je utjecala na sve u društvu, ali je bila posebno teška za djecu, posebice onu koja su u ranjivoj situaciji.
 • Siromaštvo, invaliditet i poteškoće u učenju čimbenici su koji čine djecu ranjivijom za kršenje njihovih temeljnih prava.
 • Zdravstvena kriza, zajedno sa siromaštvom, utječe na dječji život na bezbroj načina, uključujući nedostatak pristupa tehnologiji za učenje na daljinu, nemogućnost pridržavanja sigurnosnih mjera zbog neodgovarajućih stambenih uvjeta te povećani rizik od dječjeg rada, dječjih brakova i maloljetničkih trudnoća.
 • Karantena nije utjecala samo na učenje djece, već i na socijalne strukture koje su im potrebne za život i razvoj.
 • Tehnologija je djeci pružila mogućnosti za nastavak učenja tijekom karantene, ali također nosi rizik od veće izloženosti djece zlostavljanju putem interneta.
 • Pandemija je pogoršala ionako ozbiljan problem nasilja nad djecom.
 • Posljedična ekonomska kriza može dugoročno dovesti do još poraznijih učinaka na djecu.

Treći dan konferencije, 1. listopada, raspravljalo se o širokom spektru politika u kojima dječja prava imaju – ili bi trebala imati – ključnu ulogu, među kojima su: migracije, zdravstvo, obrazovanje, javni prijevoz, socijalna politika, tehnologija i sprečavanje rizika poput internetskog zlostavljanja i ovisnosti.

Valja istaknuti i da je Europski povjerenik za radna mjesta i socijalna prava Nicolas Schmit govorio o “Jamstvu za djecu” (Child Guarantee), koje će biti objavljeno sljedeće godine i kojemu je cilj osigurati da svaki građanin i svako dijete može uživati ​​sva svoja socijalna prava. Aagje Leven, iz organizacije Missing Children Europe i Valerie Ceccherini, iz SOS Children’s Villages International, predstavile su svoj zajednički dokument o stajalištu o sveobuhvatnoj strategiji dječjih prava, koji je podržalo 29 organizacija koje djeluju u području dječjih prava.

Adrien Taquet, francuski državni tajnik za djecu i obitelji, objasnio je da pristup dječjim pravima u Francuskoj ima tri glavna stupa: borbu protiv nasilja nad djecom, odgovarajuću podršku roditeljima, s naglaskom na prvih 1000 dana u životu djeteta i kvalitetnu brigu o djeci.

Europska povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson objasnila je da su dječja prava dio predloženog Pakta o migracijama i azilu, s posebnom pažnjom posvećenom pitanju maloljetnika bez pratnje, na što su joj predstavnici mladih predložili da se savjetuje s djecom migrantima i izbjeglicama i da ih smatra svojim partnerima. Predsjednica Vijeća mladih iz Leedsa, 17-godišnja Charlotte predstavila je primjere konkretnih akcija za djecu, poput omogućavanja da sva djeca mogu ići u školu autobusom te internetske platforme za pitanja mentalnog zdravlja, namijenjene djeci, učiteljima, roditeljima i drugim odraslima.

16-godišnja Una iz Srbije izvijestila je o povratnim informacijama prikupljenim od djece sudionika, koja su ocijenila da je Forum bio zanimljiv i da se razgovaralo o važnim pitanjima. Navela su i da bi u  budućim godinama željela da bude uključeno više djece te da bude više dinamike i rasprava, kao i mogućnosti da djeca međusobno komuniciraju.

U završnoj riječi, potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica istaknula je da se način na koji se svijet bavio pravima djeteta mijenja, a EU je na čelu te promjene.

O konferenciji pročitajte više na mrežnoj stranici https://www.euchildforum2020.eu/, a snimke su dostupne na https://ec.europa.eu/info/events/13th-european-forum-rights-child-towards-eu-strategy-rights-child-2020-sep-29_en.

 

Članica MMS-a Stela Tonner i savjetnica pravobraniteljice Davorka Osmak Franjić prate online 13. Europski forum o pravima djeteta