Održan godišnji sastanak UNICEF-a i MVEP-a

Na godišnjem sastanku Ureda UNICEF-a za Hrvatsku i Ministarstva vanjskih i europskih poslova, održanom  21. siječnja 2021. putem Zoom aplikacije, razmotreni su rezultati zajedničkih aktivnosti na provedbi Plana suradnje Vlade RH i UNICEF-a (2017. – 2021.) tijekom 2020. godine. Među brojnim sudionicima koji su izvijestili o suradnji s UNICEF-om bila je i pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević.

Na početku sastanka v.d. ravnatelj Uprave za multilateralu i globalna pitanja MVEP-a Mate Škrabalo istaknuo je poziv Glavnog tajnika UN-a od 24. travnja 2020. na posebnu zaštitu djece u uvjetima epidemije COVID-19 koja je pogodila cijeli svijet, te dokumente Generalne skupštine UN-a koji ističu važnost sveobuhvatnog i koordiniranog odgovora na epidemiju, s posebnim osvrtom na djecu. Nakon uvodnog govora predstojnice Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Regine Castillo, uslijedio je sažeti video pregled ključnih zajedničkih postignuća u 2020. godini, a zatim su se skupu obratili mladi ambasadori za prava djece i mladih Barbara i Filip. Predstavnici pojedinih resora i partnera dali su kratke preglede o suradnji s UNICEF-om i ostvarenim rezultatima u 2020., te su zahvalili UNICEF-u na velikom doprinosu u zaštiti dobrobiti djece i pomoći da djeca žive svoja prava i ostvare svoje potencijale u protekloj vrlo izazovnoj godini.

Pravobraniteljica za djecu pritom je istaknula zajedničku aktivnost svojega Ureda s UNICEF-om u razvoju i jačanju participativnih prava djece, te aktivno sudjelovanje članova svoje Mreže mladih savjetnika u radu Savjetodavnog odbora za dječja prava i društveno poslovanje Ureda UNICEF-a. Članovi MMS-a sudjelovali su na taj način u brojnim aktivnostima, među ostalim i u izradi “Smjernica za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikama i odlučivanju”. Također je pohvalila provođenje različitih istraživanja i studije UNICEF-a, kao što su Istraživanje o subjektivnoj dobrobiti djece, Situacijska analiza o djeci i adolescentima u Hrvatskoj i druge istraživačke projekte koji pružaju dragocjeni uvid u to kako se u Hrvatskoj implementira Konvencija o pravima djeteta.

Pravobraniteljica je istaknula važnost aktivnosti UNICEF-a vezanih uz ranu intervenciju i asistivnu tehnologiju za djecu s teškoćama u razvoju, kao i prepoznavanja važnosti intervencije za ovu djecu uz nužnost uključivanja državnih institucija u tu problematiku. Pohvalila je i prepoznatu važnost teme o unapređenju mentalnog zdravlja djece, što je bila vodeća tema u organizaciji 12. Festivala prava djece, te organizaciju virtualne humanitarne utrke “Mliječna staza” radi prikupljanja sredstava za poboljšanje uvjeta za djecu s teškoćama u razvoju.

Na sastanku je zamjenica predstojnice Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Ana Dautović iznijela planove za nastavak suradnje u 2021. u cilju postizanja zajedničkih rezultata za djecu i mlade.