Okrugli stol o obrazovnim nejednakostima u Hrvatskoj

Okrugli stol o obrazovnim nejednakostima u Hrvatskoj

U Zagrebu je 28. travnja 2022. održan Okrugli stol “Obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj – izazovi i potrebe iz perspektive dionika sustava”, u organizaciji Mreže Cjeloživotno učenje za sve. Okrugli stol održan je u okviru projekta “Tematska mreža: cjeloživotno obrazovanje dostupno svima”.

Mreža Cjeloživotno učenje za sve pokrenuta je u listopadu 2020., u sklopu spomenutog projekta čiji je nositelj Institut za razvoj obrazovanja (IRO), s ciljem zalaganja za pravičan i uključiv sustav odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj – od dječjih vrtića do fakulteta, te kroz obrazovanje u odrasloj dobi. Svrha Mreže je povezati znanstvenike, organizacije civilnog društva i druge dionike za zajedničko djelovanje u identificiranju obrazovnih nejednakosti, predlaganju javnopolitičkih rješenja za njihovo otklanjanje, te u zagovaranju tih rješenja putem strukturiranih dijaloga s javnom upravom i drugim dionicima.

Na Okruglom stolu predstavljeni su rezultati fokus grupa održanih sa 44 predstavnika dionika sustava obrazovanja u Hrvatskoj u 2021. o obrazovnim nejednakostima u Hrvatskoj i načinu njihova otklanjanja. U fokus grupama sudjelovali su predstavnici ministarstava, agencija, jedinica lokalne samouprave, obrazovnih ustanova, strukovnih udruga i organizacija civilnog društva. Tim su grupama bile obuhvaćene sve razine obrazovnog sustava: rani i predškolski te osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje, visoko obrazovanje i obrazovanje odraslih.

U svibnju 2021. savjetnica pravobraniteljice za djecu sudjelovala je u fokus grupi o obrazovnim nejednakostima u ranom i predškolskom te osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju, u kojoj je predstavila probleme s kojima se Ured susreće u praksi i u suradnji s drugim institucijama. Također je iznijela pogled na obrazovne nejednakosti iz perspektive Ureda pravobraniteljice za djecu, te stavove i mišljenja Ureda o mogućim načinima otklanjanja nejednakosti.

Rezultati pokazuju da dionici sustava prepoznaju ozbiljnost i kompleksnost problema obrazovnih nejednakosti na svim razinama obrazovanja, kao i potrebu da se donose mjere za ublažavanje ili uklanjanje nejednakosti. Iako svaka razina sustava ima specifične izazove obrazovnih nejednakosti, postoje zajednički obrasci na svima razinama:

  • skupine u nepovoljnom položaju slične su na svakoj razini obrazovanja;
  • na svim razinama obrazovanja nejednakosti su najčešće rezultat kombinacije čimbenika koji proizlaze iz karakteristika pojedinaca i njihovih obitelji te iz karakteristika obrazovnih ustanova i obrazovnog sustava.

Sudionici fokus grupa identificirali su brojne moguće mjere na razini javnih politika za ublažavanje ili uklanjanje obrazovnih nejednakosti.

Na Okruglom stolu sudjelovala je i pratila predstavljanje rezultata fokus grupa savjetnica pravobraniteljice za djecu Mirna Slaviček Pešut.