Online predavanje za službenike i službenice zatvorskog sustava i probacije

U okviru ciklusa online predavanja predstavnika pravobraniteljskih institucija u Republici Hrvatskoj, prvo predavanje iz ciklusa održala je 4. studenoga 2022. zamjenica pravobraniteljice za djecu mr. sc. Maja Gabelica Šupljika, prof. psih, pod nazivom “Potrebe i prava djece čiji su roditelji u zatvoru”. Tema predavanja bili su europski i globalni standardi i prakse, nove prakse u zaštiti prava djece zatvorenika, novi uvidi i nove mogućnosti.

Predavanju je prisustvovalo 32 službenika zatvorskoga sustava i probacije. Ciklus ovih predavanja dio je Godišnjega plana i programa rada Centra za izobrazbu Ministarstva pravosuđa i uprave. Sadržaj predavanja odnosi se na djelokrug rada ureda svih pravobranitelja, s ciljem podizanja razine profesionalnih kompetencija u okviru zaštite ljudskih prava među službenicima zatvorskog sustava koji neposredno rade sa zatvorenicima i maloljetnicima.