Pravobranitelj za djecu

Kako poučavati predškolce toleranciji

Kako poučavati predškolce toleranciji

Udruga za potporu posvajanju djece Adopta organizirala je 8. rujna 2015. okrugli stol “Kako i kada poučavati toleranciji”, koji je održan u Maloj kući dječjih prava pri Uredu pravobraniteljice za djecu. Cilj okruglog stola bio je...

More

Pravna podrška žrtvama trgovanja ljudima

Pravna podrška žrtvama trgovanja ljudima

U organizaciji Centra za žene žrtve rata – ROSA, u okviru projekta “Ostvarimo prava! Rana pravna intervencija u slučajevima trgovanja ljudima”, 8. rujna 2015. u Zagrebu je održan stručni skup “Pravna podrška osobama koje su...

More

O pravima djece na Školi medijske kulture

O pravima djece na Školi medijske kulture

Sedamnaesta Škola medijske kulture “dr. Ante Peterlić”, uspješan program neformalnog obrazovanja nastavnika i medijskih pedagoga koji ostvaruje Hrvatski filmski savez, održan je u hotelu Trakošćan u Bednji od 18. do 28. kolovoza 2015...

More