Pravobranitelj za djecu

Posjet stručnjaka iz Belgije

Posjet stručnjaka iz Belgije

U suradnji sa Studijskim centrom socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić primila je 10. rujna 2015. u radni posjet profesoricu Greet De Brauwere sa studija Socijalnog rada na...

More

Suradnja s UNICEF-ovim uredom za Hrvatsku

Suradnja s UNICEF-ovim uredom za Hrvatsku

Predstojnica UNICEF-ovog ureda za Hrvatsku Valentina Otmačić, zajedno sa suradnicama, sastala se 9. rujna 2015. s pravobraniteljicom za djecu Ivanom Milas Klarić. Na sastanku je bilo riječi o aktualnim temama i zadaćama kojima se Ured...

More

Kako poučavati predškolce toleranciji

Kako poučavati predškolce toleranciji

Udruga za potporu posvajanju djece Adopta organizirala je 8. rujna 2015. okrugli stol “Kako i kada poučavati toleranciji”, koji je održan u Maloj kući dječjih prava pri Uredu pravobraniteljice za djecu. Cilj okruglog stola bio je...

More

Pravna podrška žrtvama trgovanja ljudima

Pravna podrška žrtvama trgovanja ljudima

U organizaciji Centra za žene žrtve rata – ROSA, u okviru projekta “Ostvarimo prava! Rana pravna intervencija u slučajevima trgovanja ljudima”, 8. rujna 2015. u Zagrebu je održan stručni skup “Pravna podrška osobama koje su...

More