Pravobranitelj za djecu

Koncert “Mala kap u slapu”

Koncert “Mala kap u slapu”

U dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda u Zagrebu je 4. prosinca 2013. održan koncert  zahvale nazvan “Mala kap u slapu” nakon aktivnosti humanitarne Zaklade Vaša pošta i Croatia osiguranja koji financijski pomažu osamostaljivanju i...

More

Predavanje studentima socijalnog rada

Predavanje studentima socijalnog rada

U sklopu kolegija Uvod u psihologiju, studentima prve godine Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, savjetnica pravobraniteljice za djecu Davorka Osmak-Franjić održala je predavanja o dječjim pravima 3. i 4...

More

Posjet Osnovnoj školi Zagvozd

Posjet Osnovnoj školi Zagvozd

U skladu s programom rada pravobraniteljice za djecu te planom posjeta školama u područjima od posebne državne skrbi, savjetnica pravobraniteljice Ana Babić 29. studenoga 2013. posjetila je Osnovnu školu Zagvozd u Zagvozdu. Uz matičnu školu, u...

More