Pravobranitelj za djecu

Susreti s djecom u Dječjem tjednu

Susreti s djecom u Dječjem tjednu

Tijekom Dječjeg tjedna održat će se niz susreta s djecom u regionalnim uredima pravobraniteljice za djecu, što će biti prilika za razmjenu mišljenja i informacija o važnim pitanjima zaštite dječjih prava...

More

Prva konferencija o posvajanju djece

Prva konferencija o posvajanju djece

  U organizaciji Ministarstva socijalne politike i mladih i udruge za potporu posvajanju Adopta u Zagrebu je održana Prva konferencija o posvajanju, namijenjena djelatnicima centara za socijalnu skrb, obiteljskih centara, domova za djecu te...

More

Susret Dječjih vijeća Hrvatske

Susret Dječjih vijeća Hrvatske

U sklopu 6. Međunarodne konferencije “Dijete u gradu”, koja se u organizaciji Europske mreže gradova prijatelja djece i Europske zaklade “Dijete u gradu” održava u Zagrebu od 26. do 28. rujna 2012., organiziran je i Susret...

More

Posjet Učeničkom domu Virovitica

Posjet Učeničkom domu Virovitica

U sklopu redovitih aktivnosti Ureda pravobraniteljice za djecu, koje uključuju obilaske ustanova gdje djeca borave ili su privremeno ili trajno smještena, savjetnica pravobraniteljice Mirna Slaviček posjetila je 27. rujna 2012. Učenički dom...

More