Pravobranitelj za djecu

“Pravo djeteta na zdravlje i razvoj”

“Pravo djeteta na zdravlje i razvoj”

“Pravo djeteta na zdravlje i razvoj” naziv je konferencije koja se održala u Šibeniku od 18. do 20. lipnja u organizaciji Središnjeg koordinacijskog odbora akcije Gradovi i općine – prijatelji djece u suradnji s Uredom UNICEF-a...

More

Pravobraniteljica za djecu u Ogulinu

Pravobraniteljica za djecu u Ogulinu

Otvorena računalna radionica (ORR) “Svi smo protiv” je u Ogulinu, 16. lipnja donirala 6 računala Društvu “Naša djeca” Ogulin i četiri računala Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama i osoba s invaliditetom...

More

Sastanak Koordinacije udruga za djecu

Sastanak Koordinacije udruga za djecu

Pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić organizirala je 15. lipnja 2009. treći godišnji sastanak Koordinacije udruga za djecu i predstavnika ministarstava koji u svom djelokrugu imaju poslove vezane uz prava i dobrobit djece. Sastanak je i ove...

More