Pravobranitelj za djecu

Slikovnica “Prava svakog djeteta”

Slikovnica “Prava svakog djeteta”

U povodu obilježavanja Dana Konvencije o pravima djeteta, Savez društava Naša djeca je, zajedno s Muzejem grada Zagreba, 14. studenoga 2008. predstavio slikovnicu “Prava svakog djeteta”, za koju je tekst napisao dr. Emil Paravina, a...

More

Seminar udruge Legalis

Seminar udruge Legalis

U organizaciji udruge Legalis u Zagrebu je 13. i 14. studenoga 2008. održan dvodnevni seminar “Obiteljsko pravo-Međunarodni instrumenti i njihova primjena u predmetima starateljstva nad djecom”, namijenjen pravosudnim djelatnicima s...

More

Filtriranje sadržaja na internetu

Filtriranje sadržaja na internetu

Na Tehničkom fakultetu u Rijeci od 10. do 12. studenog 2008. godine održana je 10. CARNet-ova korisnička konferencija – CUC 2008, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te uz podršku Grada Rijeke i Tehničkog fakulteta...

More

Posjet Općoj bolnici Zadar

Posjet Općoj bolnici Zadar

U sklopu redovitih posjeta ustanovama u kojima se liječe djeca, savjetnica pravobraniteljice za djecu Ana Pezo posjetila je 10. studenoga 2008. Dječji odjel te Odjel neonatologije i Rodilišta Opće bolnice Zadar i razgovarala sa voditeljima...

More