Podrška integraciji stranih državljana koji trebaju međunarodnu zaštitu

U Zagrebu je 30. studenoga 2018. godine u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH održana završna konferencija projekta „Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita“. Provedba ovog projekta, koji je sufinanciran u sklopu Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju, počela je u rujnu 2017. godine s ciljem postizanja učinkovitog integracijski sustav koji će biti prilagođen stvarnim potrebama njegovih korisnika, putem podizanja svijesti stručne i opće javnosti o integracijskim izazovima u RH, jačanjem kapaciteta dionika te jačanjem koordinativnih aktivnosti.

U sklopu projekta je, između ostalog, provedeno istraživanje stavova i spremnosti hrvatskih građana na prihvaćanje i integraciju državljana trećih zemalja čiji rezultati su predstavljeni na konferenciji. Na konferenciji je istaknuto da Hrvatska kao članica EU treba prihvatiti 1583 osobe koje su dobile međunarodnu zaštitu iz Italije, Grčke i Turske. Od 2006. do danas u Hrvatskoj je odobreno je oko 716 međunarodnih zaštita, a preko premještanja i preseljenja iz Italije, Grčke i Turske u Hrvatsku je prihvaćeno oko 180 osoba. To su izazovi s kojima se susreću lokalne zajednice koje moraju organizirati njihov prihvat i integraciju. Kao primjer pozitivne prakse istaknut je grad Zadar u kojem trenutačno živi sedam obitelji s ukupno 27 članova.

Iz Ureda pravobraniteljice za djecu skup je pratila savjetnica Gordana Filipović.

Opširnije o skupu pročitajte ovdje.