Pomoć djeci u sklopu mirovne misije u Afganistanu

Pomoć djeci u sklopu mirovne misije u Afganistanu

SASTANAK17.11-webNa inicijativu Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Sektora za diplomatsko i europsko usavršavanje i pripreme,  17. studenoga 2014. održan je sastanak s Tomislavom Lendićem, u sklopu njegove pripreme za preuzimanje dužnosti savjetnika visokog civilnog predstavnika u Sektoru sjever TAAC-RSM u Afganistanu. Na sastanku sa zamjenicom pravobraniteljice za djecu Majom Gabelicom Šupljikom i savjetnicom Gordanom Filipović, T. Lendić iznio je plan aktivnosti Republike Hrvatske u sklopu mirovne misije u Afganistanu, s osobitim naglaskom na pružanje pomoći ženama i djeci.

 

Istaknuo je kako Hrvatska za sada planira izgradnju centra za edukaciju primalja, a eventualni drugi projekti ovisit će o potrebama lokalnog stanovništva. Zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika upoznala ga je s ulogom i nadležnostima pravobraniteljice za djecu, ponudila pomoć  u osmišljavanju projekta koji bi mogli pomoći djeci u Afganistanu te preporučila da se u okviru mirovne misije ispita sustav zaštite prava djece.