Posjet Centru za rehabilitaciju Zagreb – Podružnica Sloboština

U sklopu redovitih aktivnosti Ureda pravobraniteljice za djecu, koje uključuju obilaske ustanova u kojima djeca borave ili su privremeno ili trajno smještena, savjetnica pravobraniteljice Ivona Salaj posjetila je 19. prosinca 2017. Centar za rehabilitaciju Zagreb-Podružnica Sloboština.

Podružnica Sloboština dnevni je centar za djecu s teškoćama u razvoju koji pruža rehabilitaciju djeci s intelektualnim teškoćama predškolske i  osnovnoškolske dobi. U ovoj Podružnici provode se socijalne usluge rane intervencije, psihosocijalne podrške,  pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracije) i usluge boravka (poludnevnog i cjelodnevnog). Također se provodi program predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s umjerenim i težim intelektualnim teškoćama. Osim toga, pri Podružnici djeluje i Savjetovalište za roditelje/udomitelje koje pruža usluge savjetovanja i podrške obiteljima djece s teškoćama u razvoju kao i Logopedsko savjetovalište koje je namijenjeno roditeljima djece-korisnika u svrhu uspostavljanja komunikacije i poticanja govorno-jezičnog razvoja njihovog djeteta. Kroz socijalne usluge i programe koje pruža Podružnica obuhvaćeno je 205 djece s teškoćama u razvoju.

Prilikom posjeta savjetnica je razgovarala s predstojnicom Podružnice Teodorom Not te djelatnicima i djecom koje je zatekla na dan posjeta. Obilaskom ustanove primjećuje se da je dobro opremljena (ima senzorni kabinet, kabinet za ranu intervenciju, fiziokabinet, slanu sobu, prostor za podršku kroz pokret i glazbu, primjereno uređene učionice) te se razvija u skladu s najnovijim spoznajama u edukacijskoj rehabilitaciji. Također se njeguje i promiče načelo inkluzivne zajednice pa tako Podružnica provodi različite projekte, aktivnosti i druženja s učenicima iz nekoliko obližnjih osnovnih škola.