Posjet CPUZ-u Zagreb – Dugave

Posjet CPUZ-u Zagreb – Dugave

U skladu s godišnjim planom rada, savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović posjetila je 4. svibnja 2022. Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave (CPUZ), ustanovu socijalne skrbi za djecu s problemima u ponašanju. Tom prilikom savjetnica je razgovarala s ravnateljem Božom Vrkljanom i djelatnicima, obišla sve prostore koje koriste djeca, upoznala se s brojnim uslugama koje pruža ustanova te razgovarala i s djecom – korisnicima usluga. Obišla je i dislocirani odjel organiziranog stanovanja te razgovarala s mladićima koji tamo borave.

CPUZ Zagreb – Dugave ustanova je koja pruža više institucionalnih i izvaninstitucionalnih usluga djeci s problemima u ponašanju, te njihovim roditeljima. Djelatnici ustanove provode tretman poludnevnog boravka za učenike u riziku u 21 školi u Zagrebu, a poludnevni boravak provodi se i u samoj ustanovi. Ovdje se radi i dijagnostički postupak u svrhu preporučivanja primjerenog tretmana za djecu s intenzivnijim problemima u ponašanju te za djecu koju na dijagnostiku uputi sud za mladež. Djelatnici pružaju i usluge savjetovanja za djecu i obitelji izvan ustanove, a imaju  u tretmanu i grupu dječaka i djevojčica s problemima u ponašanju koji se nalaze na smještaju u toj ustanovi. U sklopu ustanove djeluje i prihvatna stanica za djecu zatečenu i skitnji, a ovdje se nalaze i djeca migranti bez pratnje s Bliskog istoka i iz Ukrajine.

CPUZ Zagreb – Dugave provodi i izvršenje odgojnih mjera izrečenih maloljetnicima i mlađim punoljetnim osobama (posebna obveza – upućivanje u savjetovalište za mlade, upućivanje u disciplinski centar na temelju Zakona o sudovima za mladež, odnosno upućivanje u centar za odgoj na temelju Prekršajnog zakona, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi i upućivanje u odgojnu ustanovu), te maloljetnicima koji su u tijeku pripremnog postupka rješenjem suca za mladež upućeni na privremeni smještaj u ustanovu do okončanja pripremnog postupka pred sudom.