Posjet Dječjem vrtiću Osijek i radionica za odgojitelje

Posjet Dječjem vrtiću Osijek i radionica za odgojitelje

U sklopu obilježavanja 15. godina od osnutka regionalnog ureda pravobraniteljice za djecu u Osijeku, savjetnice pravobraniteljice za djecu Ana Babić i Marijana Šego posjetile su 14. lipnja 2022. ustanovu Dječji vrtić Osijek. Vrtići Grada Osijeka djeluju u sastavu Centra za predškolski odgoj od 1974. godine, a mreža vrtića širila se tijekom godina. Danas je u sastavu Dječjeg vrtića 26 dječjih vrtića i jaslica, te vrtić pri školi u Vladislavcima koji ostvaruje program predškole. Vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Osijek pohađa ukupno 3164 djece.

Ove pedagoške godine otvoreno je devet novih jasličkih skupina i zaposleno 40 odgojitelja, što je pohvalno povećanje kapaciteta, ali još uvijek nedostatno za uključivanje sve djece u predškolski odgoj i obrazovanje.

Prilikom obilaska Dječjeg vrtića Osijek savjetnice su razgovarale s ravnateljicom Anom Mihaljević i pravnicom Ivanom Prakatur. Istaknuti su izazovi s kojima se susreću u radu kao i  problematika upisa djece u novu pedagošku godinu. Ravnateljica je istaknula kako, zajedno s osnivačem, nastoje prostorno i kadrovski zadovoljiti potrebe sve djece s područja grada Osijeka, te ističe kako je osnivač u fazi pripreme izgradnje triju novih objekata, kao i da su postojeći objekti djelomično obnovljeni i renovirani.

Savjetnica Ana Babić  održala je predavanje pod nazivom “Izazovi i mogućnosti u zaštiti prava djece u području predškolskog odgoja”. Na predavanju i radionici prisustvovalo je oko četrdeset odgojitelja Dječjega vrtića Osijek. Savjetnica je kroz predavanje upoznala nazočne s dječjim pravima i Konvencijom o pravima djeteta te o radu Ureda pravobranitelja za djecu. Istaknula je kako su temeljne zadaće obitelji, institucija i društva prepoznati probleme te pravovremeno i odgovarajuće reagirati na povrede prava djece, ali uočava se i dalje nedovoljan angažman društva u mnogim segmentima. Potrebno je uvijek u fokus staviti najbolji interes djeteta, te ga ostvariti uz suradnju s roditeljima i drugim institucijama.

Sustavom odgoja i obrazovanja obuhvaćen je najveći broj djece, više od drugih sustava, te dijete, osim u obitelji, u njemu provodi najviše vremena, stoga je veća odgovornost i izazovi u zaštiti, odgoju i obrazovanju djece koja borave u odgojno-obrazovnim ustanovama. Potrebna je i dobrodošla međusobna suradnja stručnjaka i institucija koje su uključene u djetetov život, uz roditelje, u ranom prepoznavanju prvih znakova poteškoća, pružanju stručne pomoći i  osiguravanju različitih oblika podrške koje vrtić može pružiti.

Kroz radionicu odgojiteljicama su ponuđene problemske situacije, te su istaknuta rješenja i načini postupanja. Sudionici su imali priliku kroz problemske situacije na radionici raspraviti o načinima i protokolima postupanja u zaštiti prava i interesa djece u pojedinim kriznim situacijama.