Posjet Domu za djecu “Svitanje” u Koprivnici

Posjet Domu za djecu “Svitanje” u Koprivnici

SvitanjeU sklopu redovnih obilazaka domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi,  pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić i njena savjetnica Lidija Petrović posjetile su 21. svibnja 2012. Dom za djecu “Svitanje” u Koprivnici.

Tijekom posjeta razgovarale su sa stručnim timom i s djecom smještenom u domu. Teme razgovora sa stručnim timom bile su, među ostalim, provođenje deinstitucionalizacije i transformacije doma, trajanje smještaja djece u domu, izrada i evaluacija individualnog plana za svako pojedino dijete, suradnja s centrima za socijalnu skrb, briga o mentalnom zdravlju djece, nasilje u domskom kontekstu, suradnju s lokalnom zajednicom, prostorne uvjete te edukaciju djelatnika doma.

Razgovor s djecom bio je usmjeren na zaštitu njihovih prava u dječjem domu, u školama i u slobodnim aktivnostima u koje su djeca uključena. (Ilustracija: www.djecji-dom-svitanje.hr)