Posjet Hrvatskom centru za razminiranje

Posjet Hrvatskom centru za razminiranje

mine-naseljeNa poziv ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje Ota Jungwirtha, pravobraniteljica Mila Jelavić sa zamjenicom Majom Gabelicom Šupljikom i savjetnikom Darkom Laksarom posjetila je 6. ožujka 2009. središnji ured Hrvatskog centra za razminiranje u Sisku. Tom prilikom upoznali su se s ustrojem, načinom rada i nadležnostima Centra te se dogovorili o mogućem uključivanju Ureda pravobraniteljice za djecu u zajedničke aktivnosti na prevenciji i edukaciji djece i roditelja o opasnostima od mina.

Posjetu je prethodio sastanak, održan početkom veljače u Uredu pravobraniteljice za djecu, koji je Mila Jelavić sazvala zabrinuta zbog potencijalne ugroženosti djece od mina. Tom prilikom ona je iskazala zanimanje za dinamiku razminiranja, za mogućnosti financiranja razminiranja sredstvima iz fondova Europske unije te za to koji su sve subjekti uključeni u rješavanje te problematike.

Nažalost, opasnost od mina još uvijek prijeti na označenim minsko sumnjivim površinama u prirodi ili u blizini naseljenih mjesta, izvijestili su na sastanku u Sisku ravnatelj HCR-a  Oto Jungwirth, njegov zamjenik Mirko Ivanušić i načelnica odjela planiranja Nataša Mateša Mateković. Od procijenjenih 13.000 četvornih kilometara, do sada je utvrđeno 955 četvornih kilometara minsko sumnjivih površina na području 12 županija, odnosno 111 gradova i općina. S obzirom na blizinu tih površina naseljima, one izravno ili neizravno ugrožavaju oko 800 tisuća ljudi.

Najveći dio novca za protuminsko djelovanje osigurava se u proračunu Republike Hrvatske uz sudjelovanje tvrtki u vlasništvu države (Hrvatske šume, Hrvatske vode) za površine kojima gospodare, a ostali iznos je osiguran putem kredita Svjetske banke te donacija. Na poslovima izvida, označavanja minsko sumnjivih površina i uklanjanja mina radi trenutačno 27 tvrtki, jedna nevladina organizacija i jedna tvrtka u vlasništvu RH.

U prikazanom pregledu broja stradalih i teže ili lakše ozlijeđenih osoba naglašeno je da od 2004. godine nije zabilježeno stradavanje djece, ali da svakako treba uložiti napore kako bi se informacijama i edukacijom usmjerenim prema djeci i odraslima spriječilo daljnje stradavanje. S tim u vezi se posebno ističe važnost suradnje i uključivanja predstavnika jedinica lokalne samouprave i njihovih službi putem kontinuiranih obilazaka i otkrivanja minsko sumnjivih područja i praćenja pravilne označenosti tih površina tablama upozorenja, uz pravovremenu dojavu HCR-u o potrebi provjere površine ili ponovnog označavanja.

Kako je sigurnost djece jedan od najvažnijih ciljeva pravobraniteljice za djecu, ona će na temelju dobivenih obavijesti procijeniti kako na odgovarajući način vlastitim djelovanjem može pripomoći što bržem i djelotvornijem uklanjanju minsko eksplozivnih sredstava. Jedan od načina je naglašavanje problema dinamike uklanjanja mina i dostave preporuka državnim tijelima, Vladi RH i ministarstvima koja izravno mogu utjecati na planiranje i osiguranje višeg iznosa novčanih sredstava za tu namjenu, uz istovremeno predlaganje intenzivnijeg preventivnog i edukacijskog rada s djecom u vrtićima, osnovnoj i srednjoj školi.