Posjet Osnovnoj školi Krapinske Toplice i apel za poštovanje epidemioloških mjera u školama

Posjet Osnovnoj školi Krapinske Toplice i apel za poštovanje epidemioloških mjera u školama

Zabrinuta zbog događanja u Osnovnoj školi Krapinske Toplice, čiji su se učenici i zaposlenici našli pod napadom i višednevnim pritiskom skupine koja se protivi nošenju zaštitnih maski, pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević posjetila je tu školu 14. rujna 2021. Tom je prilikom održan sastanak na kojem su bili ravnatelj škole Samson Štibohar, socijalna pedagoginja Alemka Boras te zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije mr. sc. Jasna Petek. U pratnji pravobraniteljice bile su njezine dvije savjetnice Dubravka Težulat i Davorka Osmak Franjić.

Sastanak je održan radi dobivanja neposredne informacije o načinu na koji se djeca i odrasli nose s nastalom situacijom koja je zasigurno uznemirila i djecu i zaposlenike škole. Zbog toga je djeci i zaposlenicima škole osigurana psihološka podrška tima za krizne intervencije, koji je u školu uputilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U sklopu krizne intervencije planirani su i sastanci s roditeljima. Pravobraniteljica je ocijenila da su u nastaloj situaciji, zbog pritisaka osoba izvan škole koje ugrožavaju njezin redoviti rad i sigurnost djece, ozbiljno povrijeđena prava svih učenika u školi, a ugrožena su i prava dječaka koji već danima ne pohađa nastavu. Posebno je istaknula potrebu uključivanja svih relevantnih institucija kako bi se pronašlo rješenje ove neugodne i ugrožavajuće situacije.

Na sastanku je bilo govora i o potrebi osiguranja stalne dostupnosti psihologa djeci – kako u školi i na području lokalne zajednice, budući da takve usluge nedostaju na tom području. Zato je pravobraniteljica najavila da će preporučiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja da omogući zapošljavanje stručnog suradnika-psihologa u školi, te predložila da se i putem zapošljavanja psihologa u drugim institucijama na razini lokalne zajednice poveća dostupnost ove usluge djeci i obiteljima.

Tom je prilikom pravobraniteljica razgovarala s učenikom, koji ne pohađa nastavu jer po uputi roditelja odbija nositi zaštitnu masku u zajedničkim prostorijama škole, što je trenutačno zbog epidemije uvjet za ulazak u školu i obveza svih učenika i zaposlenika škole. Pravobraniteljica je razgovarala i s učenikovim roditeljima te im je pokušala objasniti da se epidemiološke mjere i školska pravila donose za sve u školi i da ih ne možemo samovoljno kršiti jer se tako ugrožavaju i prava drugih.

U povodu ovoga slučaja, ali i drugih sličnih slučajeva u kojima se roditelji protive primjeni epidemioloških mjera u školama, pravobraniteljica je putem medija uputila poruku javnosti koju donosimo u nastavku.

Poštujući epidemiološke mjere očuvajmo održavanje nastave u školi!

Tijekom epidemije koronavirusa i uvođenja epidemioloških mjera i uputa, kojima su uvedena nova pravila ponašanja u školama koja su obvezna i za djecu i za odrasle, susretali smo se sa slučajevima u kojima su roditelji odbijali takve mjere te čak upućivali djecu da ne poštuju obvezu nošenja zaštitne maske u školi. U svim takvim slučajevima isticali smo da poticanje djece da krše pravila ponašanja u školi, kao i ostale propisane epidemiološke mjere, predstavlja ponašanje koje nije u skladu s djetetovim najboljim interesima, i koje djetetu nanosi štetu jer ga potiče na neprimjerena ponašanja zbog kojih dijete može snositi posljedice.

Svjesni smo da pridržavanje epidemioloških mjera nije lako, te da dugo trajanje epidemije kod nekih može dovesti do sve težeg suočavanja i nošenja sa zahtjevima koji se odnose na potrebu održavanja razmaka, nošenja zaštitne maske, korištenja dezinficijensa, mjerenja temperature prilikom ulaska u određeni prostor i slično. Međutim, neovisno o osobnim stavovima i osjećaju zamora epidemijom, roditelji trebaju znati kako je u pogledu organizacije rada u školama aktualno na snazi dokument pod nazivom Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 (za pedagošku/školsku godinu 2021./2022.) koje je u kolovozu 2021. donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Sastavni dio ovoga dokumenta su Upute za sprječavanje i suzbijanje COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. Preporuke sadržane u tim dokumentima u ovom trenutku u velikoj mjeri određuju pravila rada i ponašanja u odgojno-obrazovnim ustanovama, kako djece, tako i odraslih. Svrha tih pravila jest zaštita zdravlja svih u školi, pa tako i zaštita prava djece na najvišu moguću razinu zdravlja, i zato je škola dužna osigurati njihovu primjenu te ih jednako trebaju poštovati svi.

Na odraslima je da ulože dodatni napor kako bi djeci pružili svu potrebnu podršku u suočavanju s izazovima pred koje nas stavlja Covid-19, sve dok za tim bude postojala potreba, a ne da  dodatno djeci otežavaju aktualnu situaciju. Upravo poštovanjem epidemioloških pravila omogućujemo da se nastava održava uživo, te da se u vrijeme epidemije što duže očuva mogućnost škole „licem u lice“, „prave škole“ koja je djeci neophodna za njihovo zdravo odrastanje.

Zbog aktualnih događanja u školama očito je da škole, u osiguranju prava djece na zaštitu zdravlja u vrijeme epidemije, a sada čak i u zaštiti sigurnosti djece i odraslih u školi, trebaju jaču podršku od nadležnih institucija. Zato pozivam sve koji mogu pridonijeti osiguranju pretpostavki za sigurno i poticajno obrazovno okruženje da učine sve kako bi djeca u ovoj nastavnoj godini imala šansu obrazovati se u okruženju koje je primjerenije njihovim razvojnim potrebama – u prostoru škole i igrališta, zajedno sa svojim prijateljima, u neposrednom kontaktu sa svojim učiteljima i nastavnicima.